2018-2019 – Türkiye’nin Toplumsal Yapısı – Yaz okulu Sınavı

1. Anne, baba ve evlenmemiş beş çocuktan oluşan bir aile aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

2. 2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadınların ortanca yaşı kaçtır?

Doğru! Yanlış!

3. Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları güçlük, sıkıntı ve bunalımlara gösterdikleri tepkilere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Osmanlı Tanzimat Dönemi’nde kurulan ve ilköğretim hizmeti veren Avrupa tipi laik okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Hofstede'nin kültür araştırmasına göre erkeksi (eril) toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

7. Büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahiplerinden oluşan ve burjuvazi olarak anılan toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangileri kazanılmış statüler arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

9. Kültürel sermaye kavramını eğitim sosyolojisi literatürüne kazandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farka ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Türkiye’de küçük ve orta boy işletmelerin temsil edildiği, onların ulusal gelirden daha çok pay alması için çalışan çatı örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Wilson'un dinsel kurumlar, eylemler ve dinsel bilincin toplumsal önemini kaybetmesi olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Osmanlı Devleti'nde Heyet-i Mebusan üyeleri kaç yılda bir seçimle belirlenmekteydi?

Doğru! Yanlış!

14. Seçimlerde seçme hakkının kişiye özgü olması ve hiçbir suretle başkasına devredilememesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören ve böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Kadınların çalışma yaşamında yukarıya doğru yükselmelerini fiili olarak zorlaştıran ancak görünmez olan engele ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Özselcilik (substantivism) kavramının yaratıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Herkes için geçerli emredici hukuk kuralları koyma anlamına gelen işlev aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. İnsanların daha iyi işler bulmak amacıyla işlerinden ayrılmalarıyla oluşan ve kısa süren işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Willaime'in laikliğin laikleştirilmesi nosyonu ile anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Türkiye’nin Toplumsal Yapısı - Yaz okulu Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…