2018-2019 – Tarih Felsefesi II – Final Sınavı

1. Herder’e göre tarihte mutlak bir genellikten söz edilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Marx ve Engels’e göre bütün insanlık tarihi aşağıdakilerden hangisi olarak ele alınabilir?

Doğru! Yanlış!

3. Fichte'nin tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Hegel’e göre belirli bir çağı belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Mill’e göre tarihte kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Comte’un tarih anlayışında tarihin ilerleyen bir süreç olarak düşünülebilmesini olanaklı kılan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Saint Simon’un düşünceleri için "ütopyacı sosyalizm" nitelemesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Comte’a göre bütün insanlık tarihinin geçirmiş ve geçirmekte olduğu dönemleri açıklayabilecek tek yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Kierkegaard’a göre geçmişin değiştirilemez olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Nietzsche’nin tarihin nesnel anlamda bir bilim olamayacağı düşüncesinin nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Kierkegaard’un "tarihsel olmayanı tarihselleştiren tarih felsefeleri" diyerek getirdiği eleştiri, aşağıdaki düşünürlerden hangilerine yöneliktir?

Doğru! Yanlış!

12. Hegel’in yaptığı tarzda dünya tarihi üzerine kurulan kavramsal sistemler için Kierkegaard tarafından kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Belirli bir tarihsel döneme ait, ya da bizimkinden farklı bir tinselliğe ait yazılı yapıtları yorumlayarak anlamaya Dilthey ne ad verir?

Doğru! Yanlış!

14. Collingvvood bir olayın cisimler ya da onların devinimleriyle betimlenebilen yanını aşağıdakilerden hangisi ile tanımlar?

Doğru! Yanlış!

15. Anlama ve açıklama karşıtlığını doğa ve tarih karşıtlığı üzerinden açıklayan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Croce'nin tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Popper’e göre tarihte öndeyide bulunmanın olanaksızlığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Kehanetçi veya kaderci bir tarih felsefesi kurmaya çalışan düşünce biçimine 20 yüzyılda verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Collingvvood’un tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarih bilimlerine doğa bilimlerinden bağımsız olan epistemolojik bir temel sağlamak istemiştir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Tarih Felsefesi II - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…