2017-2018 – Psikoloji – Vize Sınavı

1. Psikoloji kavramındaki psiko ne anlama gelir?

Doğru! Yanlış!

2. __________ psikoloji; ölçümleme, araştırma dizaynı ve istatiksel analiz gibi konulara yoğunlaşır. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

3. Türk Psikologlar Derneği, araştırmalar sırasında izlenmesi gereken etik yönetmeliğini hangi yıl kabul etmiştir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir işyerinde, çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmaya çalışmak aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

5. Korelasyon katsayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Bir araştırmada kirletici değişkeni bertaraf etmek ve nedensellik ilişkisini doğru olarak ortaya çıkarmak aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlar?

Doğru! Yanlış!

7. Tek bir bireyi değil bireyleri anlamaya çalışmak, bilimsel yöntemin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin gereğidir?

Doğru! Yanlış!

8. Newton'un 'Eğer daha ilerisini görebildiysem bunun sebebi devlerin omuzları üzerinde durmamdır' sözü psikoloji biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

9. İlgilenilen kavram ile aynı anda başka kavramları da ölçen bir işlemsel tanıma ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik çalışmalarıyla Nobel ödülü alan psikologlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

11. Hedef hücrede aşağıda sıralanan değişikliklerin olmasına aşağıdakilerden hangisi neden olur?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi duygu-durum, iştah ve uykuyu düzenleyen bir nörotransmiterdir?

Doğru! Yanlış!

13. Üniversiteden mezun olduktan sonra kullanılmayan bilgilerin unutulması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

14. Uzaktaki objelerin, havadaki moleküllerin ışığı dağıtması nedeniyle kontrastı azalır ve bu nesneler belirsizleştiği için onları parlak ya da belirgin olan nesnelerden daha uzaktaymış gibi algılarız. Bu durumu ifade eden tek göze bağlı derinlik algısı ipucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe büyük ölçüde aktarılmasını sağlayan zihinsel faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi periferik sinir sistemi içinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

17. Şu an sınav sorularını çözmeye çalışırken dışarıdaki sesleri ya da sınıftaki diğer öğrencileri görmemeniz aşağıdaki dikkat tiplerinden hangisinin kapsamına girer?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Psikoloji - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…