2015-2016 – Uygarlık Tarihi II – Final Sınavı

1. Konsil gibi tüm Hristiyan cemaati bağlamayıp yerel düzeydeki dinî konuların tartışıldığı meclise ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. İlk Hristiyanların ölülerini gömmek amacıyla yeraltına oydukları mezarlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’ne ait eserlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Kapitalizmin temel kitabı olan “Ulusların Zenginliği” adlı ünlü eserin yazarı kimdir?

Doğru! Yanlış!

5. “Candide” adlı romanında insanlığın sorunlarının bilimsel ilerleme ile çözümlenebileceğine duyulan inancı eleştirerek, teknolojik gelişmelere bel bağlamak yerine insanın kendisini geliştirmesi yani “kendi bahçesini ekmesi” zorunluluğunu vurgulayan Fransız düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Reformun sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Uzun deniz seyahatlerini, Hint Okyanusu'ndaki gözlemlerini, astronomi ve coğrafi bilgilerini el-Muhit adlı Türkçe eserinde kaleme alan kişi kimdir?

Doğru! Yanlış!

8. Rasyonalizmin babası sayılan ve her şeyden şüphe ederek ve her şeyi sorgulayarak kesin bilgiye ulaşmaya çalışmış bunu da “Düşünüyorum o halde varım” söylemiyle ifade etmiş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Rönesans Avrupa’sında antik dönem metinlerinin incelenmesiyle ortaya çıkan, insanı temel alan, insanın her şeyin ölçüsü olduğunu kabul eden düşünce akımına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. “Yasaların Ruhu” adlı eserinde iklimler kuramı, yönetim biçimleri kuramı ve kuvvetler ayrılığı üzerinde duran düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

11. Thomas Hobbes'in Leviathan adlı eserinde geçen ejderha neyi simgelemektedir?

Doğru! Yanlış!

12. Ünlü eseri Prenste mutlak monarşik yönetim biçimi üzerinde duran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Avrupa tarihinde 1815-1830 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı taarruz cephelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Bağımsızlık bildirisini hazırlamıştır?

Doğru! Yanlış!

16. 1775 yılında Buhar makinesini bulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Soğuk Savaş Dönemi’nin (1945-1960) uygarlık tarihi açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi, Fransız “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”nde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

20. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Bulgaristan ile itilaf devletleri arasında imzalanan barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Uygarlık Tarihi II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…