2015-2016 – Kültür Tarihi – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi kültür tarihinin konularından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Homeros’un yazdığı ya da derlediği “Ilyada ve Odisseia”nrn özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Urartular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi UNESCO Deklarasyonu içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

5. Bilgi, idea, ruhun ölümsüzlüğü, evrenin oluşumu konularındaki düşünceleriyle Hıristiyanlık üzerinde etkili olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi bir kültür ve uygarlığın oluşabilmesi için gerekli ön koşullardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Ticaretin gelişmesi sonucunda alışverişi kolaylaştırmak için elektron sikkeyi üreten, başkenti Sardes olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Kültürlenme sürecinde bir kültürün, başka bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürel etkileşimin sonuçlarından sayılabilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi manastırların özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Leonardo da Vinci’nin ünlü eserlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre eserlerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. 1479 yılında İstanbul’a gelerek Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapan İtalyan Rönesans dönemi ressamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Selçuklularda ruh ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği yerlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Sanat tarihi geleneğinde mimari mezar anıtlarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Karolenj Rönesansı döneminde, ortaçağda el yazması kitapların üretildiği ve kopyalandığı atölyelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. İngiltere halkına ve yönetimine yöneltilen eleştirileri konu alan Ütopya adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin eserlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. İlahi Komedya’nın yazarı kimdir?

Doğru! Yanlış!

20. Viking kültürüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Kültür Tarihi - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…