2015-2016 – Epistemoloji – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi bilginin farklı anlamlardaki değerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi logos sözcüğünün anlamlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Kış aylarında sokağa çıkmadan önce hava raporunun dinlenmesi durumunda, buradan alman bilgiyi değerli kılan neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi epistemolojik çözümlemenin temel kavramlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. “Normatif” kavramının tersi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi bilişsellik kavramının ilişkilendirildiği zihinsel işlevlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aristoteles'e göre başka herhangi bir varlığa bağlı olmaksızın var olabilen şeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi tikel bir nesnedir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir alt alanı olan metafiziğin araştırdığı temel konularından biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Güneşin dünya etrafında dönmesi” durumu için aşağıdaki felsefi nitelemelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

11. Yarın güneşin doğacağı bilgisinin temelinde yatan, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. G.E. Moore'a göre nesnelerin var olmalarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru! Yanlış!

13. John Locke'ın "Tabula Rasa" ile anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Deneyimcilerin öne sürdüğü sav aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Locke’un epistemolojik görüşlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. “Var olmak, algılanmaktır.” görüşünü ileri süren felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi usçuluk görüşünün tezlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Nous kavramının Eski Yunan'daki kullanımları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi "sentetik a priori" bir önermedir?

Doğru! Yanlış!

20. Platon’a göre algıların sağlayabileceği düşünce türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Epistemoloji - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…