2015-2016 – Çağdaş Felsefe II – Üç Ders Sınavı

1. Heidegger’e göre Dasein’ın ayırt edici varlık imkânı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Levinas'ın Descartes’tan ilham aldığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Bergson’un eserlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Derrida’ya göre dekonstrüksiyonun amacı nedir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in metafizikte varlığa yüklediği anlamlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Levinas "Tanrı ve Felsefe" adlı yazısında, Tanrı’nın felsefedeki yerini hangi alanda bulur?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Heidegger’in etkilendiği filozoflardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Husserl’in Ideen adlı eserinde keşfettiği çözümleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Sartre ile Husserl'ın anlaşamadığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bergson’un felsefesinde bilinç in temel işlevini anlatır?

Doğru! Yanlış!

11. Derrida’ya göre toplumun, devletin ve hukukun kuruluşu neye dayanır?

Doğru! Yanlış!

12. Doğru değerler ile yanlış değerleri birbirinden ayırt etmeye yarayan normatif disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Derrida, J.L. Austin’in "performatif edimler" düşüncesini aşağıdaki alanlardan hangisinde etkili bir biçimde yorumlamıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Metafiziğin söz ile yazıyı bir karşıtlık ilişkisi içinde ele alıp, yazıyı yetersiz ve tehlikeli ilan etmesi tavrına Derrida ne ad verir?

Doğru! Yanlış!

15. Sartre’ye göre yönelimsellik nedir?

Doğru! Yanlış!

16. Bergson’a göre yaşamın özdeşliği tüm var olanların aynı amaca yönelmesiyle sağlanmaz, bir itkiden kaynaklanır. Buna göre, Bergson bu itkiye ne ad verir?

Doğru! Yanlış!

17. Husserl’in neotik çözümleme yöntemini kullandığı ve bilinç edimlerinin incelenmesine öncelik verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Heidegger fenomenolojinin a priori ve aşkın özlerini dönüştürmüş, yepyeni bir anlayış getirerek özleri aşağıdakilerden hangisi olarak yorumlamıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Sartre’ın fenomenoloji ile Marx’ın sentezini yaptığı, özgürlük ile olgusallık ilişkisi sorununu ele aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Levinas’a göre "ben'in kendi varoluşunu üstlenerek ortaya çıkması olayına" ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Çağdaş Felsefe II - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…