2014-2015 – Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş – Vize Sınavı

1. Para ve sermaye piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Belirli bir fiziki mekânın olduğu, belirli kurallar, ilkeler çerçevesinde işlemlerin yapıldığı, araçlarının ve kurumlarının olduğu piyasalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Belirli bir vade sonunda veya istenildiği zaman geri alınmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından bankalara yatırılan paralara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Banka bonolarının vadesi en çok kaç yıl olabilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı oluşacak zararları azaltmak ya da tamamen karşılamak üzere faaliyette bulunan kurumlardır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi banka türlerini belirleyen kriterlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. İstenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri alınabilme ve karşılığında herhangi bir getiri ödenmeme koşuluyla ya da herhangi bir getiri oranı belirlenmeksizin ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeksizin belli bir vade ile yapılacak yatırımdan elde edilecek kâr veya zarara katılma taahhüdü ile toplanan fonlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerinin yoğunlaştığı alana göre uzman bankalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Faaliyetleri kurulu olunan ülke harici ile sınırlı tutulan, kurulu olunan ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden mevduat veya bir başka şekilde fon kabul etme yetkisine sahip olmayan ve bu ülkede uygulanan ekonomik ve mali mevzuata tabi tutulmayan bankalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Bir bankanın kamu bankası sayılabilmesi için sermayesinin yüzde kaçtan fazlasının hükümetlere ya da hükümetlere ait kuruluşlara ait olması gerekir?

Doğru! Yanlış!

11. Osmanlı Devleti döneminde kurulan bankaların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Osmanlı Devleti döneminde para basma yetkisi aşağıdaki bankalardan hangisine verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi 1933-1944 döneminde kurulan kamu bankalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi bankaların bankacılık faaliyetlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Türleri itibarıyla bir değerlendirme yapıldığında, 2011 yılında tahsilinde gecikme yaşanma potansiyeli en yüksek olan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Türk Bankacılık Sisteminin aktif toplamı içerisinde en büyük paya sahip varlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Belli bir süre içinde vadesi gelecek varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farka ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosu dışında izlenir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 – Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…