2012-2013 – Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Faaliyetleri doğrudan küçük ölçekli işletme sahiplerine ve tüketicilere yönelik olan bankalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabilecekleri faaliyetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Bankaların ve özel kanunla kurulmuş mevduat kabulüne izin verilmiş kurumların birbirlerine yatırdıkları mevduatlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Repo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. “Borç Piyasaları” finansal piyasaların aşağıdakilerden hangisi açısından sınıflandırılmasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

7. Anaparanın, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren kaç günden fazla geciken krediler sorunlu kredi sayılır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdaki bankalardan hangisi mevduat toplama yetkisine sahiptir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Planlı Döneme ilişkin özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Osmanlı Bankası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Türk bankacılık sektöründe sayıca en fazla olan bankalar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde kurulan ilk ulusal bankadır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi bankaların sermaye piyasası işlemlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Bankalardaki mevduatın kaç Türk Liralık kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesindedir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinde bankacılık sistemimiz ile ilgili sorunlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi kooperatif banka şeklinde kurulmuş bankalardan biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi devletin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamada kullandığı finansal araçlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kuruluş yasasıyla belirlenen görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kaç banka vardır?

Doğru! Yanlış!

20. Öz sermaye yeterliliği rasyosu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 – Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…