Kentleşme ve Afet Riskleri – Çalışma Testi

Soru 1- Endüstri devrimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Avrupa’da, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda aşağıdakilerden hangisinin etkisi ile hızla büyüyen kentsel yerleşimlerde ortaya çıkan sorunlar yeni planlama çalışmaları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi insan yerleşimlerinin zaman içerisinde afet tehlikelerine daha açık hale gelmesinin doğrudan nedenlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Haritalara; istatistiki, görsel ve metin şeklindeki diğer bilgiler de eklenerek oluşturulan karma gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi daha çok afet sonrası eylemlere ağırlık veren geleneksel planlardan farklı olan, özel bilgi ve uzmanlık isteyen planlama türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Kopenhag metropoliten alanında 1960'lı yıllardan başlayarak toplu taşın sistemleri ile güçlendirilmiş koridorlar ve kanallar üzerinde kentsel gelişme yönlendirilmeye çalışılmıştır. Şehircilik yazınında ________ olarak bilinen bu gelişme biçiminde koridorlar/kanallar aynı zamanda merkezler ve alt merkezler kademelenmesini de içermektedir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Olası zarar ve kayıpları en aza indirmek için belirsizlikleri yönetmeyi sistematik hale getiren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Plan kararlarıyla yönlendirilen, var olan ya da yeni yapılacak binalara ve bu binaların kendi arasındaki ilişkilere ilişkin olarak geliştirilen kararlar sonucunda ortaya çıkan bina yapım sürecine ________ adı verilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Afet riski taşıyan alanlar hem üst hem de alt ölçek planlarda çeşitli biçimlerde ifade edilir ve buralara özel müdahale biçimleri ve kararlar plan notlarında belirtilerek plan paftalarına da işlenir. Nazım imar planı gösterimleri 2017’ye göre, aşağıdaki özel gösterim hangi tür riskli alana karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de konu ve ölçeklerine göre planlama türlerinin tanımlandığı 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Sürdürülebilirlik kavramı, tanımı ve içeriği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Günümüzde içişleri Bakanlığı'na bağlı olan Afet ve Acil Durum Başkanlığı ; Afet işleri Genel Müdürlüğü, ________ ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak tek bir çatı altında biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bir yapılanmadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Kent olmayan yerleşim yerlerinin kent olarak tanımlanabilecek yerleşim yerleri durumuna gelmeleri sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Yineleme periyodu 50 yıl olan taşkının 500 yıl olan taşkından farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Cumhuriyet öncesi dönem değerlendirildiğinde, ülkenin kentlerinin farklı afetlerden etkilendiği, ancak başta İstanbul olmak üzere kentsel alanlarda en etkili ve hasar verici afetlerin ________ olduğu görülmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tanımlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- 21. yüzyıl kentleri, karşı karşıya oldukları belirsizlik hali ve beklenmedik boyutlardaki tehlikeler nedeniyle aşağıdaki kavramsallaştırmalardan hangisiyle nitelendirilebilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Kentsel alanların çevrelerindeki kırsal alanlardan 5 ila 6°C kadar daha sıcak olmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi su kıtlığı senaryolarında belirtilen en riskli bölgelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdaki kent kategorilerinden hangisi, tehlike ve risk olgusunun özel bir boyutuna odaklanmak yerine, risk olgusuyla ilişkili olan belirsizliklere ve beklenmedik durumlara vurgu yapmaktadır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: