İnsan Hakları Hukuku – Çalışma Testi (1)

İnsan Hakları Hukuku – Çalışma Testi (1)

1. Bir hukuk düzeninin insan haklarının hiçbir türüne veya bir kısmına yer vermemiş olmasına rağmen o hukuk düzeninde yaşayan kişilerin bu haklara sahip olması insan haklarının hangi özelliğinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kral ile baronlar arasındaki çelişkinin doğurduğu hukuki belgedir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk siyasal tarihinde padişah ve yerel güç odakları arasında imzalanmış olan metindir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kral ile parlamento arasındaki mücadelenin ilk ürünü olan yasal düzenlemedir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yargı kararı olmaksızın özgürlüklerinden alıkonulmalarını engellemeye yönelik hukuki bir metindir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin devletten önce yaşam-özgürlük-mülkiyet haklarının zaten olduğunu ve bireylerin devlete sadece önceden ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini verdiklerini ileri sürmüştür?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki ortaçağ düşünürlerinden hangisi laiklik düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

8. Aqunimlu Thomas, aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmuştur?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğunda köleliği meşrulaştıran düşünce akımlarındandır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi egemenliği “mutlak, sürekli, devredilemez ve bölünemez” şeklinde tanımlamıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin durdurulabileceği hallerden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

13. Halkın şikâyetleri üzerine inceleme yapabilen ancak herhangi bir karar yetkisi olmayan devlet görevlisine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir statü hakkıdır?

Doğru! Yanlış!

15. Kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmaları, aşağıdaki haklardan hangisinin sınırlamasını teşkil eder?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında Birleşmiş Milletlerin sözleşme temelli denetim organlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1930’lu yıllarda totaliter diktatörlüğün yükselişine örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin tanıdığı haklardandır?

Doğru! Yanlış!

19. 1235 usulü ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisi için işletilmiştir?

Doğru! Yanlış!

20. Yahudi soykırımı, aşağıdaki tarihsel gelişmelerden hangisinin bir nedeni olarak kabul edilebilir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: