Hukukun Temel Kavramları – Çalışma Testi

Hukukun Temel Kavramları – Çalışma Testi

1. Başlangıcı bilinemeyecek ölçüde eskiden beri uygulanıyor olan ve toplumda bu şekilde hareket edilmesi gerektiği yönünde bir inancın bulunduğu kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Hukuki işlemin geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirdiği kabul edilenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan geçersizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir hukuk kuralının o kuralı oluşturan makam veya organ tarafından yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Benzerlik gösteren iki durum, olay veya hüküm arasında bir ilişki kurularak, açıkça gözlemlenmeyen daha başka ortak noktaların bulunduğu çıkarımına varmak anlamına gelen yorum aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Devletin ülkesi içerisinde meydana gelen olaylar ve eylemlerin o devletin hukukuna tabi olması ilkesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yorum teorilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali olarak ifade edilen hukuk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Amerikan Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Roma Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Türk Hukukundaki idari yargı örgütü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

17. Sosyalist Hukuk sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Türk Hukukundaki yargı kolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki suçlardan hangisine hadd cezası uygulanmaz?

Doğru! Yanlış!

20. İslam Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Hukukun Temel Kavramları - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir