2015-2016 – Genel Muhasebe – Final Sınavı

2015-2016 – Genel Muhasebe – Final Sınavı

1. Dönemsonu bilançosu düzenlendikten sonra hesapların kapanış kaydı aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Doğru! Yanlış!

2. Dönemsonu işlemleri kapsamında yer alan aşağıdaki işlemlerden hangisi ilk yapılacak işlemdir?

Doğru! Yanlış!

3. İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyetlerinin bir sonucu olan kâr veya zararını ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını gösteren tabloya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi özel fonlar kapsamında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. Özel bir işletmenin çıkarttığı 3 yıl vadeli tahvillerden, vade sonuna kadar elde tutmak amacıyla satın alınması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

Doğru! Yanlış!

6. İşletme 1 Eylül tarihinde aylık 5.000 TL ye, 6 aylığına bir ofis kiralamıştır. Kira bedeli kira süresinin bitiminde ödenecektir. Bu bilgilere göre işletmenin 30 Eylül tarihinde yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7- Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi bankalardan alınan nakit kredilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?

Doğru! Yanlış!

10. İşletme, aşağıdaki kredi türlerinden hangisinde bankaya faiz değil de yalnızca komisyon öder?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter kapsamında değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Maddi duran varlıkların yenilenmek amacıyla satılması durumunda ortaya çıkan kârın, üç yıl süre ile vergi dışı bırakılmak üzere bekletildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

14. I. Temettünün hesaplanması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

16. Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. İşletmenin sonsuz kabul edilen ömrünün belirli dönemlere bölünerek, her bir dönemin faaliyet sonucunun bağımsız bir şekilde belirlenmesi muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aynı yevmiye maddesi içinde birden fazla hesap borçlandırılırken, birden fazla hesabın alacaklandırıldığı maddeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. İşletmenin, 2.500 TL lik alacak senedi bankada ıskonto ettirilmiş, banka 200 TL faiz kesmiş ve bakiye tutarını işletmenin mevduat hesabına aktarmıştır. Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 – Genel Muhasebe – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…