2012-2013 – Genel Muhasebe – Final Sınavı

2012-2013 – Genel Muhasebe – Final Sınavı

1. Bazen muhasebe kayıtlarında işlemin yasal biçiminden ziyade oluş biçiminin esas alınması hangi muhasebe kavramı gereğidir?

Doğru! Yanlış!

2. Hesapların işleyiş kurallarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Hazır Değerler grubunda yer almaz?

Doğru! Yanlış!

4. Duran varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. X A.Ş.’nin nominal değerler toplamı 350.000 Türk Lirası olan 90 gün vadeli finansman bonosu 275.000 Türk Lirası net değerle banka aracılığı ile satılmıştır.

Doğru! Yanlış!

6- Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

7- Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

8. Banka Kredileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki hesaplardan hangisi öz kaynaklarda yer almaz?

Doğru! Yanlış!

10- Bu bilgilere göre“Y” A.Ş.’nin Ödenmiş Sermaye tutarı kaç Türk Lirasıdır?

Doğru! Yanlış!

11- Aşağıdaki bilgilere göre “Y” A.Ş.’nin kâr yedekleri tutarı kaç Türk Lirasıdır?

Doğru! Yanlış!

12- Aşağıdaki bilgilere göre “Y” A.Ş.’nin Sermaye Yedekleri tutarı kaç Türk Lirasıdır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneğinde kullanılan maliyet hesaplarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14- Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde kullanılan gider hesaplarından biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Muhasebe dışı envanterle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. İşletme 1 Eylül tarihinde aylık 5.000 Türk Lirasına 6 aylığına bir ofis kiralamıştır. Kira bedeli kira süresinin bitiminde ödenecektir. Bu bilgilere göre İşletmenin 30 Eylül tarihinde yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Muhasebe dönemi sonunda envanter işlemlerinden sonra çıkarılan mizana ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Dönembaşı bilançosuna dayanılarak yapılan yevmiye kaydına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Genel Muhasebe - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…