logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sekreterde bulunması gereken kişilik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Konuşkan olmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi başarısız takımın özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Liderin üyelerini düşünce ve eylemlerinde serbest bırakması
Soru Açıklaması
3.
I. Kendi başına ofis makinelerini kullanabilme 
II. Ofis yönetimi 
III.Dosyalama ve evrak işlemlerini yürütme 
IV.Doğrudan yönlendirilmeden kendiliğinden sorumluluk alabilme 

Yukarıdakilerden hangileri Mesleki Yeterlilik Kurumuna göre yönetici asistanının sahip olması gereken niteliklerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Sekreterliğin uzmanlaşma gerektiren bir meslek haline gelmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Meslek yüksekokullarının açılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin telefon konuşmalarında kullanılması yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Başka bir şey yoksa kapatabilir miyim?
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bazı işyerlerinde erkek giyiminde özellikle belirtilen ve takım elbiselerde ana renk olarak kullanılması istenilmeyen renktir? 
Doğru Cevap: "E" Kahverengi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin telefon konuşmalarını sonlandırırken kullanılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" Tamam
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iş yeri telefonunu cevaplamada kullanılan doğru karşılamadır? 
Doğru Cevap: "A" Günaydın, Işık Danışmanlık, ben Selin. Nasıl yardımcı olabilirim?
Soru Açıklaması
9.
İki ayrı şirket yöneticisi arasında yapılacak telefon iletişiminde etkin rol kimdedir? 
Doğru Cevap: "D" Aranan kişinin sekreterinde
Soru Açıklaması
10.
 Başkalarının bizi nasıl gördüğü ile ilgili olan imaj aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Algılanan imaj
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
İlk görüşmede karşıdaki kişi, kişiler ya da olaylar hakkında yapılan anlık değerlendirmelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Öncelikli etki
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi ilk izlenimde olumsuz etki yaratan bir davranış değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kişilere mesleki unvanlarıyla hitap etmek
Soru Açıklaması
13.
Sorun çözmede, sorunun tüm yönlerinin değerlendirildiği ve sorunu ortadan kaldırabilecek alternatiflerin geliştirildiği süreç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Geliştirme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi etik sapma tanımıdır? 
Doğru Cevap: "C" Hiçbir durumda etik olmayan kararların alınmasıdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yüksek başarı güdüsünün birincil sonuçlarından biridir? 
Doğru Cevap: "B" Sıkı çalışmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun çekirdeğini oluşturur? 
Doğru Cevap: "E" Etik sorumluluk
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi mesleki profesyonelliğin ölçütlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Bireysel çıkarlara yönelme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişimin temelini oluşturur? 
Doğru Cevap: "E" Hedef belirlemek
Soru Açıklaması
19.
Örgütsel yetkinlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Müşteri kazanma ve sadakat yaratma stratejisidir.
Soru Açıklaması
20.
Başarma ihtiyacını, ilişki kurma ve güç kazanma ihtiyacının yanında insanı motive eden temel faktör olarak kabul eden teori aşağıdakilerden hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "B" McClelland
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  PORTFÖY YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS