logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
 Rutin olmayan durumlarda insiyatif kullanarak amaçları, yazılı olmayan politikaları kapsayan faaliyetleri, yönergeleri yorumlamak ve uyum sağlamak sekreterin sorumluluk düzeylerinden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Sorumluluk düzeyi 3
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Büro yöneticisi gibi hareket etmek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi organizasyondaki görev yerine göre yapılan sekreter gruplandırması içerisinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Tıp sekreterliği
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticisinin özel yönergeleri altında her gün gerçekleşen işleri yapmaktan sorumlu bir sekreterin yapması gereken işlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Toplantılar sırasında yönetici tarafından verilen taahhütleri not almak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin mesleki becerileri arasında yer alan bir özelliktir? 
Doğru Cevap: "E" İkna edebilme
Soru Açıklaması
6.
Sekreterlerin insiyatif kullanabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Bilgili olma ve risk alabilme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dosyalama sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Örgütsel performans
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi başarısız takımın özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Lidere aşırı bağlılık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde oluşan doğal kümelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Çalışma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi telefon görüşmesi yaparken arayanı bekletmek gerektiğinde kullanılması gereken ifadelerden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "B" Bir saniye bekleyin, lütfen
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticiyi “perdelemek” için kullanılabilecek uygun yanıt kalıplarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" “Makamında değiller”
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir telefon kullanıcısı olmak için uygulanması gereken temel ilkelerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Konuşmayı planlama
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi imaj kıran faktörler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Evlilik yüzüğü veya okul yüzüğü kullanılması
Soru Açıklaması
14.
 İnsanın kendini nasıl görmek ve başkalarına nasıl göstermek istediği ile ilgili imaj türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" İdeal İmaj
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin gerektirdiği yükümlülüklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Meslek onuru
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi etik kodların işlevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kariyerde hızlı yükselme sağlamak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki yetkinliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Temel
Soru Açıklaması
18.
Profesyonel yetkinliğin var olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
Doğru Cevap: "C" Aktarılabilir yetkinlik
Soru Açıklaması
19.
Temel değerler, uzun vadeli hedefler, ara hedefler ve günlük işlerin yer aldığı piramidi Smith aşağıdakilerden hangisiyle adlandırmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Kişisel üretkenlik piramidi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Peter Drucker’in başarılı olmak için önerdiği stratejilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Tek bir konuda derinleş.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ - 1. SINIF - (2014- BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS