logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2015 - GÜZ ARA)
1.
Dünyada sekreterlik mesleğinin uzmanlaşmış yeterlilikleri zorunlu hale getirmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile gerçekleşmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Endüstri devrimi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin görev ve sorumluluklarında değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Örgütün coğrafi konumu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanını iyi değerlendirmek için önerilen kurallardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Empati kurmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kurum ya da kuruluşların boyutlarının küçülmesi ile sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarında oluşan değişikliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Görev, yetki ve sorumlulukların iyi belirlenmesi
Soru Açıklaması
5.
Sekreterlik mesleğinde bilgi işleme ve iletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayan, belgelerin sistemli bir şekilde yazılmasını, gönderilmesini, saklanmasını ve gelen bilgilerin değerlendirilmesi sürecini içeren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Arşiv bilimleri
Soru Açıklaması
6.
 Örgütü temsil edebilme yeteneğine sahip olmak, dış görünüşüne , kişisel temizlik ve bakımına önem vermek, giyimine profesyonel ortam çerçevesinde özen göstermek gibi ifadeler bütünü aşağıdakilerden hangisi kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "E" Prezantabl olmak
Soru Açıklaması
7.
 İnançları, tutumları, niyetleri veya davranışları değiştirmeye yönelik iletişim sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" İkna
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı olmak için sahip olunması gereken kişilik özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Kuşkucu olmak
Soru Açıklaması
9.
Bir kişinin mevki, para, kıdem ve benzeri açılardan üstün olmasına karşın bunu belirtecek davranışlarda bulunmaktan kaçınmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Alçakgönüllülük
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi sekreterin meslekî özellikleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Dürüst olmak
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin ziyaretçiler üzerinde olumlu ve iyi izlenim bırakabilmesi için gerekli hususlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Gelen konuklara ilk isimleri ile hitap etme alışkanlığı kazanmak
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi sekreterin yazışmaları gerçekleştirirken uyması gereken ilkelerden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Pasif cümleler kullanmamak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’deki Ulusal Sekreterler Birliğinin yapmış olduğu sekreter tanımı içerisinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Yönetici adına her türlü harcama yetkisine sahip olma
Soru Açıklaması
14.
 Yazışmaya ilişkin protokol kurallarına göre alt makamlara yazılan bir yazıda sonuç cümlesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
Doğru Cevap: "E" Bilgilerinizi rica ederim.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yönetici adına randevu verme ilkelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Her randevu konusu için eşit süre verilmesi
Soru Açıklaması
16.
Örgütsel statüsü aynı ya da birbirine yakın çalışanların oluşturduğu, üst ast ilişkisinin ve sıkı üye bağının olmadığı küme türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Yatay Küme
Soru Açıklaması
17.
Örgüt yöneticileri tarafından kısa süreli küçük işlerin başarılması için kurulan takımlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Biçimsel takım
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi başarısız takımın özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Takım üyeleri arasında ortak sahiplenmenin ve aidiyet duygularının gelişmiş olması
Soru Açıklaması
19.
Çok sayıda çalışanın sıkça yöneticiyi görmek istemesi halinde yöneticisine personel toplantılarını artırması önerisinde bulunan bir yönetici asistanı aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmiş olur? 
Doğru Cevap: "D" Yöneticinin zamanını yönetme
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi takım içinde sürtüşmeler açığa vurulmazsa karşılaşılabilecek sonuçlardan biridir? 
Doğru Cevap: "B" Takım üyelerinin sürtüşmeleri işe yansıtarak tatminsizliklerini ifade etmeye çalışması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2013 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS