logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi geçmişte hızlı endüstri gelişimi sonucunda doğan işgücü açığını kapatmak için hizmet sektöründe kadınların daha fazla işe alındığı kadro olmuştur? 
Doğru Cevap: "B" Stenograf
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir sekreterde bulunması gereken kişilik özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İş dilini iyi bilmek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bürolarda işleri yapabilmek ve verilen hizmetin kalitesini artırabilmek için kullanılan büro makinelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Su pınarı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi zor insanlarla ilgilenirken uyulması gereken ilkelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Olayı kişiselleştirmeme
Soru Açıklaması
5.
 Perdeleme nedir? 
Doğru Cevap: "A" Yöneticinin vaktini harcayacak gereksiz telefonları engelleme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi telefon protokolüne göre devlet ve özel sektör ilişkileri açısından telefonda sağlanan iletişimlerde geçerli protokol uygulamasıdır? 
Doğru Cevap: "A" Özel sektör kuruluşlarındaki yönetici asistanları kendi yöneticilerini devlet kuruluşları yöneticilerinin asistanlarına aktarıp aradan çekilirler.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi telefonla görüşürken söylenebilecek kalıplardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Numaranız kendisinde var mı?
Soru Açıklaması
8.
Radyofon nedir? 
Doğru Cevap: "E" İlk telefon aleti
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Thourlby’e göre daha önce sizi hiç görmemiş ve tanımayan kişilerin bulunduğu bir odaya girdiğinizde, bu kişilerin sizin hakkınızda sadece kıyafetinize bakarak bulunabilecekleri çıkarımlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sağlık durumunuz
Soru Açıklaması
10.
Giyim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Kariyere uygun giyinmek için yapılan harcamalar, geleceğe yapılan yatırımlar olarak görülmektedir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
İnsanın kendini nasıl gördüğü ile ilgili imaj aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Öz imaj
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bazı işyerlerinde erkek giyiminde özellikle belirtilen ve takım elbiselerde ana renk olarak kullanılması istenilmeyen renktir? 
Doğru Cevap: "B" Kahverengi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamını düzenlemek için insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere dört başlıktan oluşan “Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni düzenlemiştir? 
Doğru Cevap: "B" Birleşmiş Milletler
Soru Açıklaması
14.
 Profesyonellik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Bir işi sadece maddî bir kazanç için yapmak profesyonelliktir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi profesyonel kişinin ayırıcı özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İlişkisel pazarlama
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi etik kodların işlevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Kariyerde hızlı yükselme sağlamak
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi Peter Drucker’in başarılı olmak için önerdiği stratejilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Tek bir konuda derinleş.
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi yüksek başarı güdüsünün sonuçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Riskli kararlar almamak
Soru Açıklaması
19.
 Temel değerleri, uzun vadeli hedefleri, ara hedefleri ve günlük işleri gösteren piramide ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kişisel üretkenlik piramidi
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdaki psikologlardan hangisine göre başarma ihtiyacı, ilişki kurma ve güç kazanma ihtiyacının yanında insanı motive eden temel güdülerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" McClelland
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL POLİTİKA - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS