logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2014 - GÜZ ARA)
1.
 Osmanlı İmparatorluğunda, devlet yönetiminde görevli sekreterlerin sahip olduğu unvan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Sır kâtibi
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanını iyi değerlendirmek için önerilen 7 kuraldan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Empati kurmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu sekreterinin diğer adıdır? 
Doğru Cevap: "E" Raportör sekreter
Soru Açıklaması
4.
İlk sekreterler birliğinin kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisi? 
Doğru Cevap: "B" Amerika
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi stenografinin geliştirilme nedenidir? 

 
Doğru Cevap: "C" Sözcükleri simgelerle ve işaretlerle ya da kısaltmalarla yazmayı sağlamak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi görgü sözcüğü için yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Seviyesi yüksek kişilerde sıkça görülen yaşam biçimi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi sakin, ılımlı, temkinli kişileri tanımlamak için kullanılır? 

 
Doğru Cevap: "C" Soğukkanlı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dedikodu konusu olmamaya özen gösterdiğiniz halde dedikodu malzemesi olduysanız, başvurmanızda size avantaj sağlayan bir yöntemdir? 
Doğru Cevap: "D" Dedikoduyu yapan kişi ve bunu duyanlar bir aradayken (Hakkımda yapılan dedikoduyu duydunuz mu? Duyunca çok şaşırdım) şeklinde konuyu açmak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi örgütü temsil edebilme yeteneğine sahip; dış görünüşüne, kişisel temizlik ve bakımına önem veren, giyimine profesyonel ortam çerçevesinde özen gösteren kişileri tanımlamak için kullanılan sıfattır? 
Doğru Cevap: "A" Prezantabl
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı olmak için sahip olunması gereken kişilik özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kuşkucu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2014 - GÜZ ARA)
11.
 Aşağıdakilerden hangisi bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normlara verilen addır? 
Doğru Cevap: "A" Meslek standardı
Soru Açıklaması
12.
 Klavye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" F ve Q dünyada kullanılmakta olan klavye ya da klavye düzenlerinden yalnızca bazılardır.
Soru Açıklaması
13.
 Randevu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Her randevu talebine, talebin konusu ve talep edenin kim olduğuna bakılmaksızın eşit süre verilmelidir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilere göre yönetici asistanının mutlaka yapması gereken işlerin ilk sırasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Bilgi toplama
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi ve iş önceliklerini belirlemede konuyu somutlaştırmak için örnek olarak verilen sekreter modelidir?
Doğru Cevap: "E" Shirley Wilson
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi takım içinde sürtüşmeler açığa vurulmazsa karşılaşılabilecek sonuçlardan biridir? 
Doğru Cevap: "E" Takım üyelerinin sürtüşmeleri işe yansıtarak tatminsizliklerini ifade etmeye çalışması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi zor insanlarla ilgilenmede her şeye karşın sonuç elde edemediğinizi düşünüyorsanız yapmanız gereken davranıştır?
Doğru Cevap: "D" O kişiyle ilişkilerinizi sınırlamak, gerekirse arkadaşlığı kesmek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticiye bağlılığın bir göstergesi olamaz?
Doğru Cevap: "B" Ona asla hayır dememe
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi problemsiz bir insanın özelliğidir? 
Doğru Cevap: "C" Kendisinin de hata yapabileceğini kabul etmek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi asistanıyla etkin bir takım ilişkisi kurabilmek için yöneticinin yapması gerekenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Makamından kısa bir süre ayrılacaksa, asistanına haber verip telaşlandırmamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  KAMU ÖZEL KESİM YAPISI ve İLİŞKİLERİ - 2. SINIF - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS