logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Sekreterlerin tarihteki ilk görevleri ne olmuştur? 
Doğru Cevap: "E" Belgeleme ve kayıt tutma
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de ilk stenografi kim tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Avram Benaroya
Soru Açıklaması
3.
 Bir kimsenin hayatını kazanmak ve geçimini sağlamak için, seçerek kendini verdiği iş ya da düşünme alanına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Meslek
Soru Açıklaması
4.
İlk sistemli sekreterlik hizmetlerinin görüldüğü toplumlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Mısır-Yunan
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’de bugünkü anlamıyla sekreter ilk kez nerede çalıştırılmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Devlet Su İşleri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sekreterlerin ortak kişilik özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Mesleğinin eğitimini almak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi soğukkanlı olma özelliğini ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Beklenmeyen olaylar karşısında bilinci yitirmeme
Soru Açıklaması
8.
Sekreterin aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi sekreter sözcüğünün anlamını taşır? 
Doğru Cevap: "D" Sır saklamak
Soru Açıklaması
9.
Bir kişinin mevki, para, kıdem ve benzeri açılardan üstün olmasına karşın bunu belirtecek davranışlarda bulunmaktan kaçınmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Alçakgönüllülük
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin mesleki becerileri arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "D" İkna etme becerisi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - (2013 - GÜZ ARA)
11.
1998 yılında ABD’deki Ulusal Sekreterler Birliğinin yapmış olduğu sekreter tanımı içerisinde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "D" Yönetici adına her türlü harcama yetkisine sahip olma
Soru Açıklaması
12.
Yönetici asistanının görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Örgütteki tüm yazışmaların kontrolünden sorumludur.
Soru Açıklaması
13.
F klavye olarak da bilinen Standart Türk Klavyesi, ne zaman Türk Standartları Enstitüsü tarafından zorunlu standart klavye olarak kabul edilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" 1974
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi on parmak klavye kullanmanın sağlayacağı faydalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Daha estetik yazı yazabilmek
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi sekreterin görevlerinde farklılığa neden olan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sekreterin cinsiyeti
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde oluşan doğal kümelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Çalışma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir grubun bir takım olduğunun göstergelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kararların ve çözümlerin, takımın her üyesinin katkısını gerektirmemesi
Soru Açıklaması
18.
Takım en az kaç kişiden oluşabilir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi başarısız bir takımın özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Lidere aşırı bağlılık
Soru Açıklaması
20.
Örgüt yöneticileri tarafından bir işin başarılması için kurulan takımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Biçimsel takım
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (II) - 1. SINIF – ORTAK DERS - (2015- BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS