logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
 Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru evrakında eksiklik olması durumunda eksikliğin giderilmesi için kaç gün süre verilir? 
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
2.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne üye seçerken yaptığı ilk oylamada aranan çoğunluk kaçtır? 
Doğru Cevap: "A" Üye tam sayısının 2/3’ü
Soru Açıklaması
3.
Diğer yargı düzenlerinin görev alanlarına girmeyen tüm uyuşmazlıklara bakan yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Anayasa yargısı
Soru Açıklaması
4.
Genel görevli hukuk mahkemeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur? 
Doğru Cevap: "B" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
5.
 Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleyerek görüşlerini bildirmekle görevli Danıştay dairesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" 1. Daire
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nda yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Genel Sekreter
Soru Açıklaması
7.
 Askeri düzen içinde, emir komuta zincirine uyulmasının sağlanması amacı güden yargı türünde görev yapan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Askeri Disiplin Mahkemesi
Soru Açıklaması
8.
Askeri Yargıtay dairelerinin toplanabilmesi için gereken sayı kaçtır? 
Doğru Cevap: "C" 1 Başkan ve 4 üye
Soru Açıklaması
9.
 Kolluk kuvveti aracılığıyla yapılacak tebligatta gecikmesinde zarar doğabilecek işler söz konusu olduğunda yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tebligatı çıkartan merci, gerekçesini belirterek yetkili mülki amire başvuruda bulunur.
Soru Açıklaması
10.
Tebligat ile gerçekleşen hukuki dinlenilme hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "C" Adil yargılanma hakkı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alanların tutuklulukları süresince kendilerine yapılması gereken tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır? 
Doğru Cevap: "D" Kanuni temsilcilerine
Soru Açıklaması
12.
Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre davanın başında avans olarak ödenmesi gereken tebligat masrafları ödenmediğinde ya da eksildiğinde verilen sürede de tamamlanmamış olursa aşağıdaki neticelerden hangisi doğar? 
Doğru Cevap: "D" Dava, dava şartı yokluğundan reddedilir.
Soru Açıklaması
13.
Mahkemenin bir kimseyi huzuruna çağırması işlemi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
Doğru Cevap: "B" Davetiye
Soru Açıklaması
14.
Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirtilen tebliğ evrakı, tebliği belirtilen günden ne kadar önce gönderilir? 
Doğru Cevap: "B" 3 ay
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülke temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilen evrakın muhatabına tebliğ işlemlerini kolluk kuvvetleri aracılığıyla gerçekleştirir? 
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru Açıklaması
16.
I. Anonim şirket 

II. Limited şirket 

III. Kollektif şirket 

IV. Adi komandit şirket 

Yukarıdaki şirketlerden hangilerine elektronik yolla tebligat yapma zorunluluğu vardır? 
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
17.
Tebligat yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 
Doğru Cevap: "E" Evrak en yakın kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda belirtilen özel suçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tebliğ evrakının imzalanmaması
Soru Açıklaması
19.
 Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edilmesi durumunda bu durumu aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden dikkate alır? 

 
Doğru Cevap: "B" İcra dairesi
Soru Açıklaması
20.
Tebligat hukukunda tebligatın usulüne uygun yapılmasının en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GÖRÜŞME TEKNİKLERİ - 2. SINIF - (2013 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS