logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2015 - GÜZ ARA)
1.
 Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru tarihinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir? ***

 

**** Soru İptal edildi.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
2.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz? 
Doğru Cevap: "C" Rektörü
Soru Açıklaması
3.
Yargısal usuller uygulanarak hukuki uyuşmazlıkların ve hukuka aykırılık iddialarının kesin olarak çözümlenmesi fonksiyonunu gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Maddi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne soyut norm denetimi için başvuramaz? 
Doğru Cevap: "E" Başbakan
Soru Açıklaması
5.
Hâkimlik teminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Hâkimler 60 yaşından önce kendileri istemedikçe emekliye sevk edilemezler.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargıya dâhil olan işlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Taşınır malda ortaklığın giderilmesi
Soru Açıklaması
7.
İçtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek görevi Yargıtay’ın aşağıdaki kurullarından hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "C" Yargıtay Büyük Genel Kurulu
Soru Açıklaması
8.
 Ceza yargısında, yargılama faaliyeti sırasında kamu adına kanun yollarına başvurma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Ağır ceza mahkemesi
Soru Açıklaması
10.
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu’nun üye sayısı kaçtır? 
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu’nun görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Asker kişilerin askeri hizmetine ilişkin birden fazla dairenin görev alanına giren davalara bakmak
Soru Açıklaması
12.
 İdari yargıda açılan tam yargı davaları, adli yargı hukuk mahkemelerinde görülen aşağıdaki davalardan hangisine benzer? 
Doğru Cevap: "B" Edim davaları
Soru Açıklaması
13.
Danıştay Kanunu’nda öngörülen iç tüzük ve yönetmelikleri kabul eden Danıştay Kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Danıştay Genel Kurulu
Soru Açıklaması
14.
Danıştay Başkanlık Kurulu kaç asıl ve yedek üyeden oluşur? 
Doğru Cevap: "D" Altı asıl dört yedek
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Danıştay dairelerince yürütmenin durdurulmasına istemleri hakkında kararlara karşı yapılan itiraz başvuruları
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay’da yer alan kurullardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Yüksek Denetim Kurulu
Soru Açıklaması
17.
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir?
Doğru Cevap: "E" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
18.
Uyuşmazlık Mahkemesi’nde geçici raportör olarak görevlendirilebilmek için hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılan hizmetlerde en az kaç yıl çalışılması gerekir? 
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
19.
Askeri birinci sınıf hâkimler arasından Askeri Yargıtay’a üye seçilecek olanların sahip olmaları gereken en az rütbe aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Yarbay
Soru Açıklaması
20.
Kara Kuvvetleri Komutanı görevleri ile ilgili suçlardan dolayı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yargılanır? 
Doğru Cevap: "C" Yüce Divan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS