logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Anayasa Mahkemesi üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Anayasa Mahkemesi üyeleri yirmi yıl için seçilirler.
Soru Açıklaması
2.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken Adalet Bakanlığı’na bağlıdır.
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Kamu tüzel kişilerinin bireysel başvurularını karara bağlamak
Soru Açıklaması
4.
Mahkemenin görev ve yetkisinin yargılanacak olan uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce yürürlükte bulunan kanunlar aracılığıyla belirlenmiş olmasına ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tabii hâkim (doğal yargıç) ilkesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na üye seçemez? 
Doğru Cevap: "C" Başbakan
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı alanında yer alan tek hâkimli mahkemelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Ağır ceza mahkemesi
Soru Açıklaması
7.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
8.
İş mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Bir yerde birden fazla iş mahkemesi kurulmuşsa, bunlar arasındaki ilişki görev ilişkisidir.
Soru Açıklaması
9.
Bölge adliye mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 
Doğru Cevap: "E" Bölge adliye mahkemeleri daireleri, idari dava daireleri ile hukuk ve ceza dairelerinden oluşur.
Soru Açıklaması
10.
 Asliye hukuk mahkemesi ile sulh hukuk mahkemesi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Görev ilişkisi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca Danıştay’ın ilgili dairesince verilen lüzumu muhakeme kararlarını itiraz üzerine incelemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Danıştay İdari İşler Kurulu
Soru Açıklaması
12.
 İdari yargı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" İdari yargıda delillerin araştırılmasında taraflarca hazırlama ilkesi uygulanır.
Soru Açıklaması
13.
Danıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Danıştay meslek mensuplarının tamamı idari hâkim ve savcılık yapanlar arasından seçilir.
Soru Açıklaması
14.
Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyip, kesin olarak karara bağlayan merci aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Bölge İdare Mahkemesi
Soru Açıklaması
15.
 İdare mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlara karşı itiraz yoluyla başvurulacak mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Bölge İdare Mahkemesi
Soru Açıklaması
16.
Askeri ceza yargısı alanında faaliyet gösteren askeri mahkemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Bu mahkemeler Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
Soru Açıklaması
17.
Adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması halinde ortaya çıkan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Olumsuz görev uyuşmazlığı
Soru Açıklaması
18.
Askeri Yargıtay kural olarak kaç daireden oluşur? 
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay Genel Kurulu’nun görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Askeri Yargıtay İçtüzüğü’nün uygulanmasında çıkan uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlamak
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi’ne üye seçmekle görevli değildir? 
Doğru Cevap: "A" Sayıştay Genel Kurulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (II) - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS