Yanma ve Yangın – Çalışma Testi

Yanma ve Yangın – Çalışma Testi

Soru 1- Bitişik nizam olarak düzenlenen imar adalarının uzunluğu kaç metreden fazlaysa yangına karşı ilave düzenlemeler yapılması gerekmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- İç ulaşım yolları yapılırken itfaiye aracının sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için yolların en az kaç ton taşıma kapasitesi olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi çatıların inşasında yangın güvenliği açısından göz önünde bulundurulması gereken ihtimallerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Giydirme cephe sistemlerinde cephe kurulusunda kullanılan tüm malzemelerin yangına tepki sınıfının en az ne olması beklenir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Risk bölgeleri kaç grupta toplanabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Yeni planlanan kentsel alanlarda bitişik nizam olarak düzenlenen imar adalarının uzunluğu kaç metre ile sınırlandırılmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümün adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Alevli yanan gaz yanıcıların çıkardığı yangınlar kaçıncı sınıf yangınlardır?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Ülkemizde yangın güvenliği ile ilgili standartlar, hangi kuruluş tarafından hazırlanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- 2002 yılında yürürlüğe giren BYKHY yönetmeliği, hangi yılda yapılan değişikliklerle son halini almıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi binalarda yangın ve yan ürünlerinin yayılmasına olanak veren yatay bağlantılardan değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi BYKHY içindeki kısımlardan dokuzuncu kısmı kapsayan maddelerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Ortamda oluşan basıncın etkisiyle pencereler, kapılar gibi zayıf yapı elemanlarının patlamaya başlayıp böylece ortama giren taze havadaki oksijenin de etkisiyle yangın mekanında bulunan tüm yakıt olabilecek malzemelerin (donatılar, halılar, tablolar, aletler vs.) tutuştuğu evreye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Üretim veya hizmetin standartlara uygun olması için hangi tür alet, araç, gereçlerle ve nasıl yapılacağını açıklayan rehber niteliğindeki standartlardır. Aşağıdakilerden hangisi üstteki tanımın karşılığıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Kalite Yönetim Sistemi Standardının karşılığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Ön tehlike analizi risk değerlendirme seçim diyagramına göre 2C aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Tutuşma kaynağı Yakıt Oksijen Bir yangının oluşması için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gereklidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri önemsenmesi gereken yakıtlardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Hangisi TSE'nin yangın ile ilgili ICS kod adlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri yaygın yangın çıkma olasılığını etkilemektedir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Yangın ve Yangın Güvenliği - Vize Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: