Google Adsense Kodu

Yanma ve Yangın – Çalışma Testi (4)

Yanma ve Yangın – Çalışma Testi (4)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi yangın riskinin gerçekleşme olasılığının bağlı olduğu etkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- L Tipi Matris Metoda göre, bir binada yangın çıkma olasılığı 3 , yangın sonunda meydana gelecek zarar 4 ise risk skoru kaç olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Risk alanlarını ve olasılıklarını saptamak için yapılan sorgu adımlarından, Yapı Malzemelerinin ve Konstrüksiyonun Değerlendirilmesi aşamasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda en az can ve mal kaybı ile atlatılmasına yönelik önlemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Binaya erişim yolları risk alanlarını ve olasılıklarını saptamak için kullanılan sorgu adımlarından hangisinin kapsamına girer?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Ön tehlike analizi risk değerlendirme seçim diyagramına göre 2C aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Pek az olan ancak felakete yol açan yangınlar nasıl ifade edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Yangın olayının gerçekleşme ihtimali orta derece olan yangınlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Risklerin skorlarına göre en yüksekten en düşüğe göre sıralanmasına dayanan ve tehlikenin kaynağının tespit edilmesini sağlayan nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Sonucun kabul edilebilirlik değerleri göz önünde bulundurulduğunda Skor:20 neyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

Skoru 15-16-20 olan riskler önemli riskler olarak değerlendirildiği için doğru cevap B'dir.

Soru 11- Binalarda yangın ve yan ürünlerin yayılmasına olanak veren yatay ve düşey bağlantılar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi düşey bağlantılardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Yangın Risk Analizinde Kullanılan Bilimsel Metotlardan; başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren yöntem hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi yatay bir bağlantıya örnek teşkil eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Birincil risk analizi risk değerlendirme tablosu'nda aşağıdaki maddelerden hangisi yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Yapıda yangın güvenliğini sağlamada, yangını başladığı mahalde, mümkün olduğunca küçük alanlarda sınırlayarak yapı içerisinde serbestçe yayılmasını önlemek ne tür taktiksel bir uygulamadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki yeni yerleşmelerde bina cephelerinin birbirlerine göre konumunu ve aralarındaki mesafeyi/uzaklığı tanımlamaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdaki yangınların hangisinde Polonya ve Fransa büyükelçilikleri tümüyle yok olmuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Yangına müdahalede karşılaşılan en güç safha hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Bu aşamada yangın artık tamamen gelişmiş, döşemeden tavana kadar çok yüksek sıcaklıklara ulaşılmış ve tehlikeli bir boyut almış demektir. Flashover aşaması yangına müdahalede karşılaşılan en güç safhadır.

Soru 19- İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlemine ne denir?

Doğru! Yanlış!

Tehlike; insanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlemdir.

Soru 20- Alevli yanan gaz yanıcıların çıkardığı yangınlar kaçıncı sınıf yangınlardır?

Doğru! Yanlış!

C Sınıfı Yangınlar: Alevli yanan gaz yanıcıların yangınlarıdır. Hızla karışan ve hızlı yayılabilen tehlikeli yangın gruplarıdır (örneğin doğalgaz, propan, asetilen, LPG, metan, hidrojen gazı vs.). C sınıfındaki bir yangının söndürülme yöntemi; yanmayı engelleme şeklindedir. Karbondioksit veya kuru kimyasal tozlar kullanılır.

2018-2019 - Yangın ve Yangın Güvenliği - Vize (Ünite-3) Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-4.png