Google Adsense Kodu

Yanma ve Yangın – Çalışma Testi (2)

Yanma ve Yangın – Çalışma Testi (2)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi yangın tahliye projesi üzerinde gösterilmesi gerekenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın örneklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- 2 Eylül 1666 tarihinde yaşanan II. büyük Londra yangınından sonra yapılı çevrelerde yangın güvenliği konusunda aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmaya başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi tutuşma kaynakları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Ortamda oluşan basınç etkisiyle pencere, kapı gibi zayıf yapı elemanları patlamaya başlar. Böylece ortama giren taze havadaki oksijenin de etkisiyle yangın mekanda bulunan tüm yakıt olabilecek malzemeleri (donatılar, halılar, tablolar, aletler vs.) tutuşturur. Müdahale olmadığı sürece ortamda bulunan tüm malzemelerin yanma süreci devam eder. Yukarıdaki ifadelerde tanımlanan yangının hangi evresidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- BYKHY hükümlerinin uygulanmasında proje ve yapım ile ilgili konularda tereddüde düşülen, yorumlanması gereken veya belirsizlikler içeren hususlar hakkında aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yetkilidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) en son hangi yılda revize edilerek şimdiki son halini almıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak 2002 yılında yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in (BYKHY) 2007 yılında yürürlükten kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) tanımına göre standart ne demektir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Bazı TS standartlarının devamında geçen EN kelimesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi binalarda yangın ve yan ürünlerinin yayılmasına olanak veren yatay bağlantılardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdaki pasif yangın güvenlik önlemlerinden hangisi yangın riskini sınırlamaya yönelik eylemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- L tipi risk matrisine göre bir yangın olayının her gün ve her an olma olasılığı aşağıdaki olasılık değerlendirme basamaklarından hangisinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi aktif yangın güvenlik önlemlerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi giydirme cephe sistemlerinin geleneksel cephe düzenlemelerine göre zarar görme tehlikesini artıran başlıca nedenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- BYKHY yükümlülükleri gereği itfaiye aracının binaya yanaşmasına engel olabilecek çevre veya bahçe duvarlarının, manevra kolaylığı ve giriş-çıkış serbestliği açısından en az kaç metre uzunluğundaki bölümü itfaiye aracı tarafından kolaylıkla yıkılabilecek şekilde zayıf olarak yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Risk bölgelerinin belirlenmesinde bina işlevi/fonksiyonu, nüfus yoğunluğu, bina yoğunluğu, yol/trafik durumu, yangın yüküne göre kentler risk bölgelerine ayrıldığında büyük ticarethaneler, mağazalar, oteller, büyük bürolar ve idari yapılar, kongre-fuar salonlarının bulunduğu şehir merkezleri, limanlar, antrepo bölgeleri, hava alanları ve tüneller hangi risk bölgesi içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- BYKHY yükümlülükleri gereği giydirme cephe sistemlerinin cephe kuruluşunda kullanılan tüm malzemelerin (yalıtım malzemeleri dâhil) yangına tepki sınıfı en az aşağıdakilerden hangisi olması gerekmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Türkiye'de yeni planlanan kentsel alanlarda bitişik nizam olarak düzenlenen imar adalarının uzunluğu kaç metre ile sınırlandırılmıştır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Yangın ve Yangın Güvenliği - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: