Uyap – Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi – Çalışma Testi

1. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin ulusal yargı ağı aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir. Yukarıda bahsedilenler UYAP projelerinden hangisi kapsamında sağlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Adalet Bakanlığı ile Havelsan A.Ş. arasında imzalanan protokoller sonrasında UYAP yazılımları hangi yıl tamamlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. “Gelen Evrak Büro Kaydı” ekranında gelen bir evrakın büro kaydı alınırken o evrakın ilgili büroda veya ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan diğer kullanıcılara bilgi amaçlı gönderilmesi işlemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” programının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Doküman Yönetim Sisteminde kaç tür evrak bulunmaktadır?

Doğru! Yanlış!

6. UYAP’ın dış güvenlik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi UYAP Vatandaş Bilgi Sisteminde dava takibi için yapılacak işlemler sırasının sonunda yer alır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi UYAP Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) üzerinden e-dava açılışı tamamlandıktan sonra kullanılır?

Doğru! Yanlış!

9. Genel İşlemler başlığı altında, Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde, kullanıcının yetkisi dâhilinde gerçekleştirmesi gereken işlerin, dosya ya da evrak bazında listelendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Genel İşlemler başlığı altında, kullanıcı tarafından sistem içinde oluşturulmuş hatalı evrakı silmek için kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan modüllerden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Soruşturma Açma Alt Modülü” altında yer alan ekranlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

13. “Müsadere Listesinin Hazırlanması” ekranı, Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Emanet İşlemleri” modülü altındaki hangi alt modülde yer alır?

Doğru! Yanlış!

14. Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Emanet İşlemleri” modülü altında yer alan, emanet hakkındaki mahkeme kararının kaydedilmesi ve kararı gelmemiş emanetler için hatırlatma yazısı hazırlanması işlemlerini kapsayan alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “İlamat İşlemleri” modülü altında yer alan çocuk teslim dosyası oluşturma ve kayıt ekleme işlemlerinin yapıldığı alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “İlamat İşlemleri” modülü altında yer alan ilgili ilam dosyası veya bu dosya ile ilgili işlemler için infaz katiplerine iş atama ve iş atanabilir katip belirleme işlemlerinin yapıldığı alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Taraf/Vekil Modülü” altında yer alan ve hazırlık aşamasında girilmeyen tarafların ve taraf bilgilerinin sisteme girilmesini gerçekleştiren ekran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Talimat Modülü” altında yer alan ve talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Ceza mahkemelerinde, mahkeme sistemlerinin yoğunluğu ve iş dağılımındaki adalet ilkesi gereği, aynı türden mahkeme sayısının birden fazla olduğu adliye teşkilatlarında, davaların mahkemeler arasında, konularında uzmanlaşmış mahkemeler de göz önüne alınarak eşit olarak dağıtılması işlemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Tevzi Modülü” kapsamında yer alan ekranlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Uyap – Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi – Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…