Siyaset Felsefesi I – Çalışma Testi

1. Özgürlük ve eşitlik arasındaki bağdaşmazlık düşüncesini liberal varsayımlarla temellendirmeye çalışan ussalcılara göre eşitsizlik ortadan kaldırıldığında özgürlük açısından aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?

Doğru! Yanlış!

2. Özgürlük ve eşitliğin bağdaşabilir olduğunu savunan düşünürler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi eşitliğe ve eşitlik tiplerine karşı bir eleştiri olarak değerlendirilemez?

Doğru! Yanlış!

4. Fırsatta eşitlik ile şartlarda eşitlik arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

5. Bireycilik ve özgürlükçülüğün ortak olarak benimsedikleri varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Turner tarafından sınıflandırılan eşitlik tiplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi toplulukçuların savunduğu düşüncelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

8. Özgürlükçülük aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

Doğru! Yanlış!

9. Aydınlanma düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma düşüncesinin temel kabullerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Kültürel göreceliğin insan haklarına itirazını aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde ifade eder?

Doğru! Yanlış!

12. Üçüncü kuşak denilen hakların diğerlerinden esas farkını en iyi anlatan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki haklardan hangisi birinci ve ikinci kuşak denilen haklar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

14. İnsan haklarını kuşaklar biçiminde ele almanın sakıncalarını en iyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

15. Kuçuradi’ye göre insan haklarına ilişkin ölçüt nereden çıkarılabilir?

Doğru! Yanlış!

16. Liberal insan hakları düşünürlerine göre aşağıdakilerden hangisi insan hakları içinde yer alamaz?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan hakları düşüncesiyle uyumlu değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Siyaset ve insan hakları arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Kuçuradi’nin insan hakları temellendirmesini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

20. İnsan haklarını temellendirmek aşağıdakilerden hangisini amaçlamaz?

Doğru! Yanlış!

Siyaset Felsefesi I - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…