İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri – Çalışma Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının şartlarındandır?

Doğru! Yanlış!

4. İnsan haklarının niteliklerinden olan evrensellik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru! Yanlış!

5. Pozitif hürriyet anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle uyumludur?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları ile ilgili görevlerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Sened-i İttifak’ın özelliklerdendir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın özelliklerindendir?

Doğru! Yanlış!

9. Klasik hürriyetler yanında kişilere sosyal ve ekonomik haklar tanınarak devlete bu hakları yerine getirmesi ve uygun ortamı yaratması için de görevlerin de verildiği anayasa hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Devletlerin çifte sorumluluğu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde düzenlenen haklardan değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi hukuken bağlayıcı bir belge değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi İHEB’de yer almadığı halde Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleşme’de yer almıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Kadınların seçme ve seçilme hakkının kabul edildiği Kadınların Siyasi Hakları Üzerine Uluslararası Sözleşme hangi tarihte imzalanmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Uluslararası Ceza Mahkemesi hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi İHAS’ın özelliklerindendir?

Doğru! Yanlış!

17. Önceden belirlenmiş objektif şartların yerine getirilmesi hâlinde, istenilen izni idarenin vermesinin zorunlu olduğu önleme hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi düzeltici rejimin özelliklerindendir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarıyla ilgili somut yasaklardandır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıda hangisi mutlak terimlerle ifade edilen haklardandır?

Doğru! Yanlış!

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…