İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri – Çalışma Testi

1. İlk kez bir muhalefet teorisini ve direnme hakkını geliştiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları normlarının özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili temel ödevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Anayasa ile tanınan temel hak ve özgürlükleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki hürriyetle ilgili anlayışlardan hangisine göre hürriyet, kişinin kendi kendini kontrol etmesidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki haklardan hangisi 1. kuşak haklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Olağan olmayan cezaya çarptırılmama hakkı aşağıdaki belgelerden hangisi ile doğal haklar arasına katılmıştır?

Doğru! Yanlış!

8. İnsan hakları arasında hiyerarşi kurulamayacağı sonucunu doğuran insan hakları niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi 1982 Anayasasınca benimsenmiştir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki insan haklarının evrenselliği ile ilgili niteliklerden hangisi insan haklarına sahip olma ile bunların uygulanmamasını birbirinden ayırmaktadır?

Doğru! Yanlış!

11. 1966 tarihli BM İnsan Hakları Sözleşmelerinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ile yargısal bir usul öngörülmüştür?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi sınır denetimleri ile ilgili düzenlemeleri harmonize ederek dâhili sınır denetimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Uçak kaçırmalarının yasaklanmasının amaçlandığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi insancıl hukuk kapsamındadır?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi soft law niteliğindedir?

Doğru! Yanlış!

19. “Cenevre Sözleşmesi” olarak da bilinen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. İnsan hakları hukukunda genel kural aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…