İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri – Çalışma Testi

1. Türkiye’de klasik kişisel hakların başlıcalarını ve “gizli oy” hakkını açıkça tanıyan ilk anayasa hangi tarihlidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden insan haklarının şartlarından değildir?

Doğru! Yanlış!

3. İnsan haklarının felsefi ve ahlaki bir konu olmaktan çıkıp, pozitif hukuk kurallarıyla güvence altına alınmasıyla ilgili ilk gelişmeler aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşanmıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinin arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangileri ikinci kuşak haklar arasında yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

6. “Temel haklar” tanımı nedir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları unsurlarından değildir?

Doğru! Yanlış!

8. İnsan haklarının niteliklerinin tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Avrupa’da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisinde sözleşmeyi taraf devletlerin denetlemesi için “İnsan Hakları Komitesi” kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası çocuk Yılı olarak ilan edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. 1924 Anayasası Aşağıdaki haklardan hangisini düzenlemiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Birleşmiş Milletler tarafından kadın haklarına verilen önemin ilk belirtisi olarak aşağıdakilerden hangisi ile ilk defa kadınların seçme ve seçilme hakları kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları uluslararası kaynakların temel özellikleri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Kadınların seçme ve seçilme haklarının kabul edildiği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Uluslararası Ceza Mahkemesi hangi amaçla kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

18. İlk defa Laik, Demokratik, Sosyal ve Hukuk devleti olma ilkelerine Anayasada yer veren ve ayrıca çoğulcu Demokrasiyi benimseyen Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Hukuken bağlayıcı bir metin olmayan ancak örf ve adet hukuku niteliğinde olan belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Her türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi Türkiye tarafından kaç yılında imzalanmıştır?

Doğru! Yanlış!

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…