İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri – Çalışma Testi

1. Hastaların tedavilerinde rızalarının alınması konusunu düzenleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesini aşağıdakilerden hangisi denetler?

Doğru! Yanlış!

3. İç hukukun öncelikli olarak uygulanmasını ifade eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hâkimlerini aşağıdakilerden hangisi seçmektedir?

Doğru! Yanlış!

6. AGİT’in insani boyutuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen devletler hakkında işletilebilecek ve en ciddi sonuçları doğurabilecek mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki Avrupa Konseyi kurumlarından hangisi karar organıdır?

Doğru! Yanlış!

8. Kolektif şikâyet sistemi aşağıdaki uluslararası/bölgesel sözleşmelerden hangisinin öngördüğü bir usuldür?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde AİHM tarafından iç hukuk yollarının tüketilmesi koşulu aranmaz?

Doğru! Yanlış!

10. Avrupa Sosyal Şartı’nın denetim mekanizmasının işlemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdaki organlardan hangisine bağlı olarak kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdaki idari usul ilkelerinden hangisi Anayasamızda açıkça düzenlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını TBMM’ye karşı koruyan mekanizmalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarının görevleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

15. Dilekçe Komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapamaz?

Doğru! Yanlış!

17. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvuru ve inceleme usulleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerine giren işlerdendir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…