Felsefe – Çalışma Testi

1. Danto'nun sanat eseri ile ilgili olarak öne sürdüğü koşullara dayanarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. Estetik terimini felsefeye sokan, onu felsefenin belli bir alanı ya da disiplinini ifade etmek için ilk kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi, “anlamlı formun” sanatsal eserin yegâne ölçütü olduğunu öne süren kişidir?

Doğru! Yanlış!

4. Hegel’in hiyerarşik sınıflamasına göre en yüksek sanat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Estetiğin ontolojik bütünlüğü aşağıdaki hangi unsurlardan oluşur?

Doğru! Yanlış!

6. Kuramsal sanat anlayışına karşı çıkanların öne sürdükleri en önemli iddia aşağıdakilerden hanisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İnsanın estetik ilgisinin konusu olan doğa manzarası hangi kavramla tanımlanabilir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi estetiğin estetik değer yükleme edimi olarak tarif olunan ontolojik bileşenidir?

Doğru! Yanlış!

9. Zaman ve mekan ölçütüne göre eşleştirildiğinde aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

Doğru! Yanlış!

10. Theoria, praxis ve poiesis faaliyet türlerinin ilişkisi, estetik değer taşıyan güzel şeyler meydana getirdiğinde hangi adı alır?

Doğru! Yanlış!

11. İdealist eğitim anlayışıyla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel pedagoji ile ilgili doğru değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Müfredatında baş sırayı insanı eğitici, dönüştürücü bir güce sahip olduğu, bireyleri çeşitli insanlık durumlarıyla temasa soktuğu gerekçesiyle beşeri bilimlere ayıran eğitim felsefesi türü hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Çok genel bir şekilde eğitimi felsefi bir tutum ya da yöntemlerle konu alan felsefe türü ne olarak tanımlanır?

Doğru! Yanlış!

15. Ahlaklılığın kişiliğin en temel karakteristiği ya da en önemli potansiyeli olduğu inancıyla, esas olarak ahlak üzerinde yoğunlaşan; sahiciliğe ve kendiliğindenliğe verdiği büyük önemle moral eğitimi öne çıkartan eğitim felsefesi hangi felsefeyi temel alarak oluşmuştur?

Doğru! Yanlış!

16. Eleştirel eğitim felsefesi hangi eğitim felsefesine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Eğitim bağlamında oluşan yanlış bilinci ortadan kaldırma, yürürlükteki eğitim anlayışının hem gerçek yüzünü hem de arka planını veya dayanaklarını gözler önüne serme amacı güden eğitim felsefesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Freire, baskılayanların kontrol amaçlı eğitimlerinin kaçınılmaz olarak otoriter olduğunu söyler. Bu otoriter eğitim anlayışına ne ad verir?

Doğru! Yanlış!

19. Hangi klasik eğitim felsefesi birtakım ahlaki amaçlara veya moral ilkelere dayanır ve ideal bir varlık alanına bağlı olarak aşkınlık zemini üzerinde veya transendental bir tarzda temellenir?

Doğru! Yanlış!

20. Kritik ya da eleştirel eğilimi, bütünleştirici ve analitik eğilimden ayıran şey aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Felsefe - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…