Felsefe – Çalışma Testi

1. Platon Mağara Benzetmesi'yle aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalışmıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Felsefe'nin tanımıdır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin toplumsal düzeyindeki katkılarından biridir?

Doğru! Yanlış!

4. Aklın İdaresi İçin Kurallar isimli eserin yazarı aynı zamanda modern felsefenin kurucularından biri olan düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

5. Muthos efsane anlamına gelmekte olup mitolojide ortaya konan açıklamanın, dünyada olup bitenleri Olympos dağında oturan ve pek çok özellikleriyle insana benzeyen tanrıların marifet ve eylemleriyle izah eden bir açıklama olduğu söylenebilir. Logos ise “bilim”, “akıl” ve “rasyonel açıklama” anlamına gelir. Aşağıdaki alanlardan hangisi logos ile ilerlemez?

Doğru! Yanlış!

6. Felsefeyi bir alet kutusuna benzeten düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

7. Şıklardan hangisi felsefenin kurucu boyutunu dile getirir?

Doğru! Yanlış!

8. Kafa ve kavram karışıklığımızı gidermeye yarayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Felsefe tarihinin ilk ve en önemli Bütünleştirici Teorisini kim geliştirmiştir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri felsefenin hayatımıza kattığı şeylerdir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi, epistemolojinin, bilgiyi ele alışta, felsefenin diğer alanlarından (metafizik, etik, vb.) farkını dile getirmektedir?

Doğru! Yanlış!

12. I-Bilginin öznesi olarak bilinen zihin II-Bilginin konusu ya da nesnesi III-Bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin ürünü Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilginin kurucu öğelerindendir?

Doğru! Yanlış!

13. Yargı ya da bilginin deneyimle olan ilişkisi üzerinden yapılan bir ayrımda, deneyimden önce ya da bağımsız olmayı ifade eden kavram hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi kuşkuculuk probleminde kullanılan argümanlardan değildir?

Doğru! Yanlış!

15. “Yarın güneş Doğu’dan doğmayacaktır” önermesi ile dile getirilen bilgi aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

16. Bilginin mümkün tek kaynağının deneyim olduğunu, deneyimden bağımsız bir bilginin söz konusu olamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi oluşturan temel özelliklerden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Algının ve dolayısıyla bilginin kişiden kişiye değiştiğini, bu yüzden genel geçer bilgi ve doğruların olamayacağını söyleyen görüşe verilen ad nedir?

Doğru! Yanlış!

19. “Elektrik düğmesi kapının sağındadır” önermesini, önermenin ışığın yakılması ve odanın aydınlanması sonucunu doğurmasına göre doğrulayan doğruluk anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Öznenin zihinsel yapısının nesneyi temsil edebilme ve dış dünyaya ayna tutabilme gücünü merkeze alan yeni ya da modern epistemoloji anlayışını ifade eden kavram hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Felsefe - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…