Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi – Çalışma Testi

1. “Avukatın, görevi kapsamında kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunması halinde avukata ceza verilmemesi” aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi “avukat” tanımının sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Avukatlık Kanunu’na göre, belirli süreli avukatlık sözleşmesi ne zaman sona erer?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleği ile birlikte yapılması mümkün işlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Değeri para ile ölçülemeyen iş ve davalarda avukatlık ücreti aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi avukatın statüsünden kaynaklanan yetkilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi avukatın meslek sırrı ile bağlılıktan kurtulabilmesini sağlayan hallerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Avukat aşağıdaki yükümlülüklerinden hangisini ihlal etmesi halinde davayı yavaşlatmış olur?

Doğru! Yanlış!

9. “Avukatın, müvekkili tarafında verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar kendi alacağı nispetinde elinde bulundurmasına” ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Avukatın, herhangi bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerine ilişkin şikâyet mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Latinceden hukuk terminolojimize giren,; gelir ve not tutan, süratle yazı yazan, seri yazı yazan anlamı taşıyan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi noterlik görevini sona erdiren hallerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi başkatiplik servisince yürütülecek işlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi noterlikte tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi noter huzurunda yapılması gerekli sözleşmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Noterlik Kanunu’na göre mümessillerin başkaları adına işlem yapabilmeleri için bildirmeleri gerekli belge ve/veya belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Noterlik giderlerinin tamamının noterden karşılanması noterliğin hangi özelliğinin bir sonucudur?

Doğru! Yanlış!

18. Noterlikte yazılan işlemlerin asıl veya suret her bir sayfası için alınan ücrete ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Noterlerin görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı kavuşturma yapılabilmesi aşağıdaki birimlerden hangisinin iznine bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi noterlerin imza ve mühür örneklerini göndermekle yükümlü oldukları birimlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi – Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…