2018-2019 – Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi – Vize Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi afetler sonrası afetzedelerin karşılaştığı psikososyal stres kaynaklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası gözlemlenen psikososyal etki aşamalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası müdahale uygulamalarında uyulması gereken etik ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Psikolojik ilk yardımın üç temel ilkesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Yaşanan travmatik olaya ilişkin, gün içinde tekrarlayıcı şekilde akla gelen ve durdurulamayan düşünce tarzına ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Afetlerde psikolojik ilk yardım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangileri travma sonrası stres bozukluğunun dört temel belirti grubundandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası gelişim düzeylerini artıran faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi afetlerden sonra en çok görülen ruh sağlığı sorunlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Travma sonrası stres bozukluğu tanısı ilk kez hangi yılda yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Çocuğun afet sonrasında kendisini olay anından kopuyor gibi hissetmesi, gerçeklikten uzaklaşması, olayın yaşandığını ya da ayrıntılarını hatırlayamaması ve olayı yaşayan kendisi değilmiş gibi hissetmesi ________ olarak tanımlanır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası çocuklarda görülen sosyal tepkilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası çocuklarda görülen bilişsel tepkilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Afeti, bir topluluğun önemli ölçüde vergilendirilmeye uygun kaynakları olarak kişilerin ve/veya mülklerin ciddi bir biçimde zarar gördüğü bir olay şeklinde tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Potansiyel tehlikeli durumlarda var olan belirsizliklerin en aza indirgenmesi ve kamu güvenliğinin en üst düzeye çıkartılması sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Afet sosyolojisi alanında ilk sistematik sosyal bilim çalışması ________ tarafından ________ Limanı’nda iki geminin çarpışma faciasını temel alan bir doktora tezidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki sözcüklerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Travmatik olaylar sonrası çocukların afetlerden etkilenmediği yolundaki yanlı yaklaşımın değiştiği hangisidir? yıllar aşağıdakilerden

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Kreps ve arkadaşlarının afetlere verilen tepkilerle ilgili toplumsal örüntüleri kodlarken dayandıkları dört temel anahtardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında gelişen ruh sağlığı sorunlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi afet sosyolojisi literatürü açısından dört önemli boyuttan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir