Soru 1- Aşağıdaki koşullar birlikte göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılır?

Correct! Wrong!

Soru 2- Aşağıda verilen Olay Komuta Sistemi organizasyon unsurları ve liderlik pozisyonlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdaki tıbbi şiddet endeks değerlerinden hangisi olayın acil bir durum olduğunu gösterir?

Correct! Wrong!

Soru 4- Kanun, yönetmelik veya verilen yetki sayesinde bir organizasyon içerisinde dikey olarak işleyen kontrol eylemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Yıkıcı bir olay sonucunda kitlesel bir yaralanma söz konusu değilse; bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Büyük çaplı kamu sağlığı acilleri ya da afet durumunda nitelikli personel, tıbbi bakım ve halk sağlığı için artan talebi karşılamak amacıyla normal hizmetleri hızla genişletme yeteneğine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangileri Afet Şiddet Skalası parametrelerindendir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi olay eylem planlamasının en basit düzeyde sahip olması gereken unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Olay komuta sisteminde kontrol ve denetim sorumluluğu olan herhangi bir kişinin yönetilebilir kontrol kapsam aralığı en iyi ________ olmak üzere; ________ ile ________ kişi arasında değişmelidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi afetlerde tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi hastane olay yönetim ekibinin temel fonksiyonlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 12- 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen, ihtiyaca göre birden fazla ekip ve ambulans bulundurulan idari ve özlük hakları bakımından 112 ambulans hizmetleri başhekimliğine bağlı istasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Hastane bakımından olay seviyelerinin tanımlanmasında büyük çaplı etkiye sahip olay hangi seviyede gösterilir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Triyaj sisteminde ölüler için kullanılan renk kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Türkiye’de 112 acil yardım ve kurtarma merkezleri hangi yılda kurulmuştur?

Correct! Wrong!

Soru 16- Basit malzeme ve ekipman temini hastane müdahale aşamalarından hangisinde yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 17- ilk hava ambulansını kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Türkiye’de benimsenen Anglo-Amerikan Acil Sağlık Modeli yaklaşımına aşağıdaki uygulamalardan hangisi ters düşer?

Correct! Wrong!

Soru 19- Hastane afet ve acil durum planlanmasında (HAP) aşağıdakilerden hangisi sıralamada diğerlerinden daha önce gelir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğince Türkiye'de acil tıp teknisyenlerinin asli görevleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir