Soru 1- Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP), ilgili Yönetmelikle belirtilen personelin görevlendirilmesiyle ________ tarafından hazırlanır, uygulaması süreklidir, yılda bir kez güncellenir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 2- Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’nın 26369 Sayılı “Ambulanslar ile Acil Sağlık Araçları ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”ne göre, aşağıdakilerden hangisi özel donanımlı ambulanslar sınıfında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 3- Olay Komuta Sisteminde kontrol ve denetim sorumluluğu olan herhangi bir kişinin yönetilebilir kontrol kapsamı aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Soru 4- Hastane Olay Yönetim Sistemi’nin dayandığı temel fonksiyonlar sistematik ve ________ bir yaklaşımla, olaya müdahale sürecinde değişebilen ya da sonuçlanabilen tüm faaliyetlerin etkili şekilde yönetilmesini sağlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 5- Genellikle yıllık olarak hesaplanan ve her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Türkiye’de Avrupa Birliği uyum sürecinde 2003 yılından beri çalışmaları yapılan ve çok sayıda ilde pilot uygulama aşamasına geçilen “Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası” uygulaması çerçevesinde kullanılacak olan acil çağrı numarası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 7- I. Yeterli ve güvenli su temin edilememesi II. Sağlık harcamalarının artması III. Vektörlerin üreme alanlarının artması IV. Yaşam koşullarının bulaşıcı hastalıkların yayılmasına elverişli hale gelmesi V. Sağlık turizminin aksaması Yukarıdakilerden hangileri afetlerin halk sağlığına etkilerindendir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Yetişkin bir yaralıda kalp masajı ve yapay solunum oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Yabancı bir cisme bağlı tam havayolu tıkanıklığı belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi afetlerin bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmesinin nedenlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi afet hazırlığının acil durum aşamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 12- Kardiyopulmoner resüsitasyonun öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Afet yönetimi döngüsünde erken tanı ile sağlık sorunlarını tedavi etmek ve daha ileri sağlık sorunlarına yol açmasını engellemek, halk sağlığı koruma stratejilerinden hangisini işaret eder?

Correct! Wrong!

Soru 14- Dünya genelinde afet yönetimi stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un kanun sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 16- Travma sonrası stres bozukluğunun ortaya çıkmasını, kronikleşmesini veya iyileşmesini etkileyen kişilik özellikleri, geçmiş travmatik yaşantılar, cinsiyet, yaş vb. gibi faktörleri kapsayan etken grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Travma yaşayan kişiye empati duyma ve mağduru anlamaya yönelik yoğun bir motivasyonun varlığının sonucu görülen gerginlik ve kaygı durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi lojistik servisinde yer alan unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Afeti yaşayanların travma sonrası stres belirtileri içinde yer alan yeniden yaşantılama, uyarılmışlık, kaçınma, genel tepkisizlik/küntleşme belirtilerinin ________ günden fazla sürmesi halinde profesyonel ruh sağlığı uzmanlarına mutlaka yönlendirmenin yapılması gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 20- Afeti yaşayan kişinin zamansız ve aniden olayla ilgili bir anıyı anımsaması, bu olayla ilgili rüya/kabus görmesi, olayı hatırlatan durum, yer, nesne vb. karşısında titreme, çarpıntı gibi fiziksel belirtiler yaşaması ve bunlardan sıkıntı duymasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir