Soru 1- I. Kazazedenin yerini belirlemek II. Teknik yardımda bulunmak III. Tıbbi yardımda bulunmak IV. Kazazedeyi tahliye etmek Kazazedeye yapılması gereken müdahaleler, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 2- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 3- INSARAG Çalışma Grubunun süresinin, verilen görev süresini aşacak şekilde uzatılmasına aşağıdakilerden hangisi tarafından karar verilir?

Correct! Wrong!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi INSARAG’ın hükümetleri, devlet kurumlarını, STK’ları ve afet hazırlık ve müdahale uzmanlarını bir araya getirme ve özellikle afete yatkın ülkeler ile USAR müdahale kapasitesine sahip ülke veya kuruluşu ağa katılmaya teşvik etme özelliğini ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Soru 5- INSARAG Sekreterliği, Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Ekibi mekanizmasını yöneten hangi birimin içinde yeralır?

Correct! Wrong!

Soru 6- Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlanmıştır?

Correct! Wrong!

Soru 7- AFAD kaç yılında kurulmuştur?

Correct! Wrong!

Soru 8- Olası bir afet durumunda kişi, kurum ve kuruluşların organizasyon, koordinasyon ve tüm çalışma sürecini kapsayan hazırlık çalışmalarına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi INSARAG Bölge Grubundan biridir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Arama kurtarma ile ilgili standart ve yeterliliklerin belirlendiği MYK (Meslekî Yeterlilik Kurumu) Kanunu, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlamıştır?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi duvar ve tavanda çatlaklar, sıva dökülmesi ve taşıyıcı elemanlarda deprem dayanımını etkilemeyen küçük çatlakların olduğu binanın hasar durumunu tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sadece hava araçları ile yapılan arama tekniğidir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Depremin şiddetini sayısal olarak gösteren değere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi, kısmen büyük alanların aranmasında kullanılan bir yöntemdir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi deprem arama kurtarma çalışmalarının koordinasyon ve yönetimi için en son güncel bilgileri sağlamak amacıyla yapılır?

Correct! Wrong!

Soru 16- Deprem arama kurtarma çalışmalarında, arama çalışmaları sonucu yeri ve durumu belirlenen afetzedelerin, bulundukları yerden güvenli alana taşınması işleminine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Afetzedelerin ilkyardım ve naklinde sağlık durumuna göre öncelik uygulanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Havada ve yerde uygulanan ‘S’ biçiminde bir rota kullanarak aramanın yapıldığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Çoğunlukla dağda tırmanış sırasında mahsur kalan veya kaza geçirerek yaralanmış kişiler için dikey kurtarma tekniklerin kullanıldığı kurtarma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir