Soru 1- I. Afet güvenli yapı üretimi II. Sürdürülebilir yasal ve yönetsel sistem III. Sürekli eğitim Afete dirençli bir toplum oluşturulması için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Afet yönetiminin müdahale ve iyileştirme aşamaları aşağıdaki yönetim türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetimi içinde yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 4- Afet yönetiminin bütün evrelerinde kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımının sağlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Acil durum; büyük fakat, ________ ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller şeklinde tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 6- I. Hızla artan nüfus yoğunlukları II. Kentsel alanların kontrolsüz büyümesi III. Ulaşım yollarının genişliği Yukarıdakilerden hangileri şehirlerde afetlerin meydana gelmesinde etkili olan faktörlerdendir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Erzincanda meydana gelen deprem sonrası, evleri yıkılan birçok vatandaş kitlesel olarak çevre illere göç etmiştir. Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Kriz yönetimi; kriz hali şartları süresince uygulanan ve durumu normale döndürmeyi amaçlayan ________ bir yönetim biçimidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 9- Afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin tümüne ________ adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 10- Afet yönetiminde dil birliğinin sağlanması ve kavram kargaşasının önlenmesi amacıyla aşağıdaki sözlüklerden hangisi kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

Soru 11- Afetleri oluşturan temel etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 12- I. Yerleşim yerlerinin taşınması II. Müdahale ekiplerinin eğitimi III. Halkı afetlere hazır tutmak Yukarıdakilerden hangileri afet hazırlık faaliyetler indendir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık çalışmalarının temel hedefleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 14- Afet riskini oluşturan ve artıran etmenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi muhtemel afet tehlikelerinin belirlenmesine yönelik temel CBS veritabanları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi afet hazırlık evresinin amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Afet yönetimi döngüsü içerisinde, iyileştirme hangi aşamadan sonra gelir?

Correct! Wrong!

Soru 18- I. Mikro ölçekli çalışmalar II. Legal yapılaşmanın önlenmesi III. Ulusal sismik ağın güçlendirilmesi Yukarıdakilerden hangileri yerleşme alanlarında zarar azaltma yaklaşımlarındandır?

Correct! Wrong!

Soru 19- I. Tapu-kadastro bileşeni II. Sosyo-kültürel çevre bileşeni III. Yönetsel bileşenler Yukarıdakilerden hangileri afet risk analizi bileşenler indendir?

Correct! Wrong!

Soru 20- I. Medya II. Uluslararası kuruluşlar III. Yerel yönetimler Yukarıdakilerden hangileri afete hazırlık çalışmalarındaki paydaşlardandır?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir