Soru 1- Afet farkındalık kampanyalarında mesaj oluşturulduktan sonra davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişimin sağladığı İletişimcinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 2- İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynağa ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 3- K. Toplu, imece usulü paylaşımlar L. Konum tabanlı toplantı M. Toplu e-postalar, haber bültenleri 1. Yer bildirimi 2. Liste servisi 3. Vikiler Yukarıda yer alan sosyal medyada iletişim türleri ve kullanım amaçları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 4- Bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen davranış biçimine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Bilgi ve veriyi görselleştirmeye yarayan ve bilgilendirme grafikleri olarak da isimlendirilen araçlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi en sık kullanılan gereksinim belirleme yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 7- ________, bireylerin duyu organları yoluyla çevreleri ile girdikleri etkileşim sonucu davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet konularında görsel-işitsel araçlardan videonun kullanılmasının üstünlüklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Bloom’un bilişsel düzeyindeki adımlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Edgar Dale’in yaşantı konisine göre en iyi öğrendiğimiz durum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Soru 12- I. Öğrenme sürecinde en uygun materyaller ve araçlar hangileridir? II. Hazırlanacak öğretim materyalleri ve araçları öğrenmeyi ne derece sağlayabilecektir? III. Hazırlanacak öğretim materyalleri gerçekten kullanılabilir malzemeler midir? IV. Hedef kitlenin genel ve eğitsel özellikleri nelerdir? Eğitim materyallerinin geliştirilmesi sürecinde tasarımcının ya da eğitmenin yukarıdaki sorulardan hangilerine yanıt araması beklenir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Acil durum ve farkındalık eğitimlerinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının değerlendirilmesinde kullanılan Kirkpatrick değerlendirme modelinin düzeylerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi eğitici seçimini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 16- Gözlenen bir davranışı gerçekleştirmenin farklı düzeylerini belirtmek için kullanılan ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 17- I. Mekanın uygunluğu II. Eğitimin ivediliği III. Hedef kitlenin katılım durumu IV. Rekabet ortamının durumu Yukarıdakilerden hangileri eğitim takvimini belirlemede etken olan faktörlerdir?

Correct! Wrong!

Soru 18- K. Katılımcılar öğrendiklerini iş ortamına aktardılar mı? L. Eğitim programı iş sonuçlarını etkiledi mi? M. Katılımcılar eğitim programını beğendi mi? N. Katılımcılar içeriği öğrendiler mi? 1. Tepki 2. Davranış 3. Sonuçlar 4. Öğrenme Kirkpatrick değerlendirme modelinin düzeyleri ve her bir düzeyde yanıtı aranan soruların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi eğitim mekanının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi eğitimlerin değerlendirilmesi amacıyla katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde izlenmesi gereken ilkelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir