Soru 1- I. Pazar araştırması II. iş akış sıralaması ve zamansal öncelikler III. Değişim ihtiyacı Yukarıdakilerden hangileri afet farkındalık kampanyalarında hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörlerdendir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bir afet farkındalık kampanyasında kurum analizi gerçekleştirilirken sorulması gereken sorulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 3- AFAD’ın kurulması ile birlikte Türkiye'de kriz yönetimi anlayışından hangi yönetim modeli anlayışına geçilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 4 __________ incelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynaklardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 5- I. Afete hazır aile II. Afete hazır okul III. Afete hazır gönüllü gençler Yukarıdakilerden hangileri “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında yürütülen bilinçlendirme ve eğitim seferberliği kampanyaları ndandır?

Correct! Wrong!

Soru 6- ________ bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış biçimi olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi afet farkındalık kampanyalarında hedef kitlenin belirlenmesinin avantajlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi kapsamında değerlendirilen konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi dolaylı kamuoyu oluşturan araçlardan biridir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Gazete kupürü, radyo, TV programlarının derlenmesi, medya takibi ve ulaşılan potansiyel hedef kitlenin ölçümü gibi etkinlikler aşağıdaki afet farkındalık kampanyası değerlendirme ölçütlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medyanın temel özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 12- I. Zamanlılık II. Olağandışılık III. Anlaşmazlık IV. Sıradanlık Yukarıdakilerden hangileri bir haberin değer taşıyıp taşımadığında belirleyici olan ölçütler arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 13- 1. Yer bildirimi K. Toplu, imece usulü paylaşımlar 2. Liste servisi L. Konum tabanlı toplantı 3. Vikiler M. Toplu e-postalar, haber bültenleri Yukarıda yer alan sosyal medyada iletişim türleri ve kullanım amaçları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi afet farkındalık kampanyalarında mesajların hedef kitleye ulaştırılması için dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Mesajlar, istenen davranışının gönderene veya üçüncü bir tarafa nasıl yardımcı olacağı üzerine odaklanmalıdır. ifadesi aşağıdaki hangi mesaj içerik stratejisinin kapsamında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 16- I. Kampanya stratejisi II. Anlatım yaklaşımı III. Kampanya araçları IV. Spesifik ölçümler Yukarıdakilerden hangileri afet farkındalık kampanya bileşenlerindendir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Sosyal Geribildirim Döngüsü Yaklaşımı'nın ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki diyalog kampanyalarının amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Kampanyaları duyurmak, haber değeri şeklinde kurgulamak, ilgili kişilere ve medyaya ulaştırmak anlamında hayati değeri olan _________ önemli bir bilgilendirme aracıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi afetlerin yarattığı etkileri azaltabilmek için yapılması gereken yapısal faktörlerden biridir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir