2018-2019 – Uygarlık Tarihi II – Vize Sınavı

1. Kilise makamlarının para ile satın alınması uygulamasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Siyasi erkin kralda toplandığı ve onun gücünün mutlak sadakat koşuluyla ve kontrollü olarak yerel derebeyleriyle paylaştığı idare tarzına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Avrupa Hun hükümdarlarından hangisi “Tanrının Kırbacı” olarak nitelenmiştir?

Doğru! Yanlış!

4. Batı Avrupa'nın ilk yükseköğrenim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. “Romalı Ölüye Mektuplar” adlı eserinde ünlü Romalı hatip Cicero’ya, Titus Livius ve Vergilius gibi Romalı yazarlara hayali mektuplar yazan hümanist ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Bizans mimarisinde kubbeli bazilikaların en görkemli örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Hristiyanlık tarihinin ilk konsili İ.S. 325’te nerede toplanmıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Hazreti İsa ve azizlerle ilişkili ya da onlardan arta kalan kutsal eşya ve parçalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Kilisenin Hristiyan inanç esaslarını tespit ve tahkim etmek, ayinlerin icrası konusunda kararlar almak, Hristiyanlık ahlakı ve disiplininin esaslarını belirlemek ve onaylamak üzere kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımı ile yaptığı toplantıya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Milano Fermam’m İmparator Constantinus’la beraber imzalayan diğer Roma İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. İslam hukukuna göre zımmî statüsünde kabul edilenlerden himâye ve güvenlik için alman vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Avrupalıların “Avicenna” olarak adlandırdıkları filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Endülüs Emevîleri’nin dünya mimarîsine hediye ettiği en önemli eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Ömer b. Abdülaziz (717-720) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Hz. Peygamber döneminde yaşamış, onu görmüş ve sohbet etmiş kimselere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Rönesans döneminde yapılmış örnek bir bilim ve sanat eseri olan “Vitruvius Adamı” kime aittir?

Doğru! Yanlış!

17. Fatih Sultan Mehmed’in portesini yaptırdığı ressam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Reformun sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Rönesans sanatına karşı duyulan bir tepkinin sonucunda ortaya çıkan, Rönesans’ın insanı ön plana alan, sıkı bir geometriye dayanan akılcı tutumuna karşı çıkma, katı kalıpları yıkma eylemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Yeniçağ’da Batı Avrupa’da ortaya çıkan, üretici güçlerin üretim araçlarından ayrılığı esasına dayanan, sermaye sahibi girişimci bir sınıf ile işçi sınıfının ekonomik ilişkisine dayalı sisteme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Uygarlık Tarihi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…