2018-2019 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi II – Vize (3-4) Deneme Sınavı

1. Felsefenin bugününde ne yapmak gerektiğini bilmek isteyen, felsefenin_______________"bilmek" zorundadır (Uygur 1971, 165). Cümlesinde boşluk hangi kelimeyle doldurulmalıdır?

Doğru! Yanlış!

2. Sanat eserlerini varoluşları yönünden inceleyen felsefeye ne denir?

Doğru! Yanlış!

3. Hartmann, felsefe tarihi yazımının, hangi alanın tarihinin yazımı ile benzerlik göstermesi gerektiğini söylüyor?

Doğru! Yanlış!

4. Mengüşoğlu'na göre tarihin problem olarak karşımıza çıktığı alan hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Macit Gökberk'in felsefe tarihi yazımı ile ilgili belirttiği sorundur?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Takiyettin Mengüçoğlu'nun felsefi bilgiye ilişkin görüşüdür?

Doğru! Yanlış!

7. Bir estetik süjenin kendisiyle estetik bir ilgi içinde girdiği bir varlık anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Felsefe tarihçiliği, felsefenin bir dalı olarak hangi düşünür ile başlamaktadır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki yazarlardan hangisine göre tarih insan başarılarının ve olayların bilgisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Takiyettin Mengüşoğlu'na göre, tarihin problem olarak çıktığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. 1954 yılında yayınladığı Din ve Laiklik adlı kitabında laiklik sorununu çeşitli yönleriyle inceleyen düşünür hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Ali Fuad Başgil’e göre dini hürriyetin düşmanı nedir?

Doğru! Yanlış!

13. Ziya Gökalp’a göre çağdaş devletin özelliği nedir?

Doğru! Yanlış!

14. Duralı’ya göre canlılar neden tarihlidir?

Doğru! Yanlış!

15. Doğan Özlem tarih terimine verdiği çift anmalılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Devlet felsefesi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri devlet ile ilgili konularda yayın yapmışlardır?

Doğru! Yanlış!

18. Ziya Gökalp'in felsefesi ile ilgili hangi ifade doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Ahmet Ağaoğlu devleti ne ile ilişkilendirmektedir?

Doğru! Yanlış!

20. _____________ bir kimsenin kendi inancından ve kendince hakikat kabul ettiği görüş ve kanaatten başka olan inanç, görüş ve kanaatlere ve bunları taşıyanlara karşı düşmanlık beslemesi ve onları boğup susturmaya kalkışmasıdır. Boşluğa gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi II - Vize (3-4) Deneme Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…