2018-2019 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi II – Vize (1-2) Deneme Sınavı

1. Mengüşoğlu hangisini temel bilim olarak görmüştür?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerin hangisi Duralı’nın metafiziğe ilişkin fikirlerinden birisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Duralı açısından metafiziğin en önemli görevlerinden biri, _________ ile olan ilişkisidir. Ona göre, metafizik ile ________, Platon’da, ilahiyatla iç içedir. Yukarıdaki boşluklara gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Varlık felsefesinin uğraştığı temel problemlerden hangisi doğru verilmemiştir?

Doğru! Yanlış!

5. Ülken’in varlık sorununu açıklamak için öne çıkardığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Varlık felsefesinde temel sorun nedir?

Doğru! Yanlış!

7. 1972 yılında yayımlanan Epistemik Mantık isimli çalışma kime aittir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Mermi Uygur’un belirttiği Metafiziğin en belli başlı tanımlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Teoman Duralı’ya göre, metafiziğin temel sorunlardan biri olan____________., kapsamlı, kuşatıcı bir sentetik birliktir. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru! Yanlış!

10. Teo Grünber'in felsefe anlayışını hangi alanda gelişmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Sembolik mantığın temel yapısını bütünlüklü bir şekilde ortaya koyan, Sembolik Mantık kitabını da hazırlayan mantıkçımız kimdir?

Doğru! Yanlış!

12. Bilimi bir bilgi yığını olarak değil, bir düşünme yöntemi olarak açıklayan, bu çerçevede öne çıkarılan bilim felsefesi, konu ve amacına uygun olarak eleştirel ve analitik bir düşünme çabasına dayanır. diyen felsefecimiz kimdir?

Doğru! Yanlış!

13. Ahlakı filozoflar bulmuş değildir. En ilkel topluluklar da dahil her yerde ve her zaman ahlak vardı. diyen felsefecimiz kimdir?

Doğru! Yanlış!

14. Herhangi bir konunun içeriğini nelerin oluşturduğunu, konuların hangi noktalarda birbirleriyle ilişkili olduklarını, hangi noktalarda olmadıklarını sergilemesi _______________ aracılığıyla oluşturulur. Yukarıda boşluk bırakılan alana aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi cümle bütünlüğünü sağlar?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisinde Münif Paşa'nın ilim anlayışına ilişkin verilen bilgi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıda verilenlerin hangileri, Doğan Özlem’e göre ahlak felsefesi alanındaki üç temel sorundan biridir?

Doğru! Yanlış!

17. İslam felsefesi anlayışı çerçevesinde mantık dersleri medreselerde okutulmuştur. Özellikle Ebheri’nin İsagoji kitabı Osmanlı medreselerinin baş eserleri arasındadır. Söz konusu eser aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin mantık anlayışını yorumla temeline oturtulmuştur?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi felsefeyi başlatan temel unsurdur?

Doğru! Yanlış!

19. Ahlak Felsefesiyle ilgili olarak Türkiye’de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıda verilen isimlerden hangisi bu alanda çalışma yapmış olan düşünürlerden birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Ahlak felsefesi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi II - Vize (1-2) Deneme Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…