2018-2019 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi I – Vize Sınavı

1. “Doğruyu yanlıştan ayıramamak ve cahillik insani kusurlar olduğundan, felsefeye olumsuz bakılmasının nedeni, felsefenin kendisinden çok aranmalıdır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri, Taşköprülüzade’nin görüşleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2. Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin düşüncedeki temel çerçevesini çizen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Modern düşüncenin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün tarihiyle ilgili aşağıdaki dönem adlandırmalarından hangileri yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Türkiye’deki ikinci felsefe bölümü, aşağıdaki üniversitelerden hangisinde kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

6. İstanbul Üniversitesinin reform öncesi dönemindeki eğitim anlayışı için aşağıdaki nitelemelerden hangisi uygundur?

Doğru! Yanlış!

7. Filibeli Ahmet Hilmi’ye göre aşağıdakilerden hangileri Avrupa’dan özentiyle alınan düşünce ve tutumlarıdır?

Doğru! Yanlış!

8. Ziya Gökalp’in, çeşitli konulardaki düşüncelerini Türkçülük fikri çerçevesinde sistemleştirmeye çalıştığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Ziya Gökalp’in, “Milletin temellerini anlamak açısından Türk tarihinin kökenlerini araştırma denemelerinden biri” sözleriyle yorumlanabilecek olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. “Karşılıklı etki teorisi, şahsiyetçilik, tarihte büyük insanlar...” gibi bölümlere sahip, ahlak odaklı Hilmi Ziya Ülken yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Ziya Gökalp’in felsefenin bir tür bilimler bilimi yahut felsefesi olarak ortaya çıktığını savunduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı adlı yapıtında aşağıdakilerden hangileri incelenmemiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Filibeli Ahmet Hilmi, “Hangi Felsefe Ekolünü Seçmeliyiz?” adlı yapıtında düşünce akımlarından önce, aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. “Avrupalılaşma” kavramı, Macit Gökberk’e göre aşağıdakilerden hangisini en iyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

15. İsmail Tunalı’nın “Kırk yıllık çalışmalarımın son halkası” ifadesiyle tanıttığı yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. “Belirli bir kültür dünyasının belirli bir döneminde ortaya çıkan estetik sorunların felsefece ele alınışını temellendirme kaygısı taşıyan bir çalışmadır”, ifadesi ile İsmail Tunalı’nın aşağıdaki yapıtlarından hangisi tanıtılmıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Takiyettin Mengüşoğlu’nun ders verdiği alanlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangileri, Nermi Uygur’un 100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları adlı yapıtında incelediği konular arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

19. Nermi Uygur’un “kavramsal bir araştırma” olarak kurguladığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Macit Gökberk’in, Jaspers’ten doğrudan destek alarak savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi I - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…