2018-2019 – Türk Dili II – Üç Ders Sınavı

1. İnsanın üç güvenilir arkadaşı vardır() Yaşlı karısı() yaşlı köpeği ve hazır parası() Yukarıdaki parçada parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Doğru! Yanlış!

2. Tırnak işaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

3. Farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eden, resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Türkçede bir sözcük, ötümsüz(sert) ünsüzle bitiyorsa ötümsüz ünsüzle başlayan ek gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

6. On üç yaşlarındaydım, yatılı bir okulda okuyordum. Üç aydır annemi görmemiştim. Burnumda tütüyordu âdeta. Bir de baktım ki annem beni görmeye gelmiş. Sevinçten uçacak gibi olmuştum. Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkında görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

10. Tiyatro eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Bilimsel yazılarda konuyla ilgili herhangi bir cümleyi, paragrafı ya da fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde verilerek yapılan alıntılama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Resmi yazı türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Sanatsal metinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Bilimsel bir yazıda, “bu konuyu niçin seçtiniz ve bu konu neden önemlidir, bu çalışmanın amacı nedir, bu çalışma ile bilime nasıl bir katkı sağlayacaksınız?” gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bölüm ________ bölümüdür. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen çevre-ortam temelli faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi okuma öncesinde yararlanılabilecek stratejilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin şartlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. İletilmek istenen mesaja, oluşturulmak istenen duygu değerine bağlı olarak konuşmacının cümle düzeyinde yaptığı tonlamalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangileri tek kişilik hazırlıklı konuşma türlerindendir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Türk Dili II - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…