2018-2019 – Tarih Felsefesi I – Üç Ders Sınavı

1. Tarihin insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Savaşların ekonomik nedenler üzerinden çözümlendiği ilk tarih yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Yunan tarihçiliğinin, Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Tarihi düşünce ve kuramların genişliğiyle sınırlayarak çerçevesini çizmeye çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Herodotos ve Thukydides'in historein kelimesi ile kastettiklerini historiografya olarak adlandıran ve Historiografya'yı ise bir edebiyat türü olarak şiirin altında sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Tüm varlığın oluşumundaki “ana madde’’-“ilk madde” anlamında kullanılan Eski Yunanca terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İşleri güçleri saldırmak ve öldürmek olan, korkunç, kuvvetli, sonunda birbirini yok etmiş olan insanlar, Hesiodos’a göre, aşağıdaki çağlardan hangisinde yaşamıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Augustinus’un geliştirdiği tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

9. Augustinus’a göre güdülerinin ve gururunun peşinden giden insanların üyesi oldukları devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. İbn Haldûn’un bedevî-hadarî ümran ayrımı aşağıdaki ayrımlardan hangisine diğerlerine göre daha yakındır?

Doğru! Yanlış!

11. Plotinos’un varolanlar arasında öngördüğü hiyerarşide öncelik-sonralık sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını oluşturan kaynak, Horovitz’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İlimleri sınıflarken fiziği “aşağı”, matematiği “orta” ve metafiziği “yüce” olarak niteleyip İbn Sînâ’yı etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Vico’nun insanlık adına ilerlemelere, gelişmelere işaret etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Fizik biliminin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde yeni bir anlayış olarak benimsenen ve yerleşen bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Vico’ya göre doğa hakkındaki bilgi düzeyimiz ve sınırımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

17. Aydınlanma’nın öne çıkardığı en önemli değer olan usun da sınırları olan bir yeti olduğunu göstererek felsefe tarihinde yeni bir çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Eski Yunanca’da “sağlam temelli, hakiki bilgi” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Rönesans’ta insan için “aranması ve bulunması için uğruna mücadele verilmesi gereken, sonsuz bir görev” olarak görülmeye başlanan doğrulukların Ortaçağ’daki konumunu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru! Yanlış!

20 (I) Francis Bacon “insan tini”nin algılanan olgularla ilişki sırasında genelde pasif durumda olan üç temel yetiden söz eder. (II) Bu temel yetiler Us, imgelem ve Anımsamadır. (III) insanın felsefe ile ilgili etkinliklerini Us ile eşleştirir. (IV) Şiir ile ilgili etkinliklerini imgelem ile eşleştirir. (V) Tarih ile ilgili etkinliklerini de Anımsama ile eşleştirir. Yukarıdaki paragrafta Francis Bacon’un savunduğu görüşler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Tarih Felsefesi I - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…