2018-2019 – Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler – Vize Sınavı

1. Bourdieu, “İktidar, yeniden üretimini yani var olan düzenin devamını sağlamak için fiziksel şiddet içermeyen bir baskı unsuru kullanır” şeklinde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Bourdieu sosyolojisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Bourdieu’nun “eylemi yapan kişinin çok da hesaplamadan yaptığı ve özünde toplum tarafından kabul görmek için pratiğe döktüğü bir gerçeklik” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Bourdieu’nun Simgesel Sermaye kavramı ile ilgili aşağıdaki açıklamalarından hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Bourdieu’nun sosyologlar ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Habermas’ın çalışmalarında iletişimsel eylemin gerçekleştiği alana ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Habermas’ın rasyonel bir araç-amaç ilişkisi izleyen, empirik-analitik bilgi yönelimli ve somut düzlemde emek ile ilişkilendirilmiş bir eylem tipi olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Habermas’ın tüm eylem biçimlerini emek düzeyine indirgediği için eleştirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın çalışmalarından biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Habermas’a göre, yaşantı dünyası ile sistem dünyası arasında yok denecek kadar az farklılaşmanın olduğu toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Giddens’ın teorisine göre küreselleşmenin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Giddens’a göre aşağıdakilerden hangisi postmodernitenin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modernliğin dinamizmini yaratan unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’ın ‘yapı-fail’ ile ilgili düşünceleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’ın düşüncelerine getirilen temel eleştirilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Bir boya fabrikasının atıklarından kaynaklanan kirlilik ve tehdit nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölge civarında mülk fiyatlarının düşmesi şeklindeki bir durum Beck sosyolojisinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Doğru! Yanlış!

17. Kişisel ve toplumsal hayata doğrudan giren ve daha kolektif bir risk çerçevesi tarafından sınırlandırılmayan, yayıldıkça riskin yepyeni bir risklilik durumunun söz konusu olduğu risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Beck’e göre aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarının karşılaştıkları temel problemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Beck’in moderniteyi sarsan ve öngörülemeyen sonuçlarından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle toplumun kendi kendisiyle karşı karşıya gelmesi şeklinde açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Guntrip'e göre şizoid belirtilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…