2018-2019 – Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar – Final Sınavı

1. Dinin, egemen sınıfların hizmetinde bir üst yapı kurumu olduğu yaklaşımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2. Klasik ataerkillik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

3. Gelenek kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangileri postmodernist örgütlerin özelliklerindendir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimlerin olmazsa olmazlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

6. Medyanın mülkiyetine sahip olanların medya ve içerikleri üzerinde doğrudan bir kontrole sahip olduğunu belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Manuel Castells, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin, bireylerin sosyalleşme sürecinin her aşamasında önemli hâle geldiği, bireylerin, kurumların ve toplumların yatay bir örgütlenmeyle birbirlerine bağlı oldukları toplum yapısını ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini geliştirmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Toplumsal eşitsizliklerin sosyolojik analizi için önemli olan belirli kavramlar vardır. Nitekim ________ , toplumdaki insanların elde etmek istedikleri, herkesin tercih edeceği, özenilen ancak herkesin ulaşamayacağı fırsatları anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

9. Mikro toplum anlayışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Yoksulluğun sadece yokluk ve bedensel tehlike anlamına gelmediği; aynı zamanda yoksulluğun sosyal ve psikolojik bir durum olarak tüketim pratiklerinden dışlanma sürecine de karşılık geldiğini ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Enformasyon odaklı yeni ekonomik yapı içerisinde farklı birimler, farklı coğrafyalarda eşgüdümlü çalışabilir hale gelmiş, hiyerarşik yapılanma yerini, esnek, parçalı ve yatay bir örgütlenme modeline bırakmıştır, işte, kimi kuramcılar tarafından kapitalizmin bu yeni aşaması, yüksek teknolojiye olan bağımlılık nedeniyle ________ olarak adlandırılmaktadır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

12. Bir okuyucu, gazetede yer alan bir haber metnindeki anlama tamamen karşı çıkıyorsa, Stuart Hall’e göre söz konusu metni hangi biçimde okumuştur?

Doğru! Yanlış!

13. Bir eylemin ya da durumun normal, akla ya da geleneklere uygun ve eylemi yapanın iradesinden bağımsız bir dayanağı olduğu anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Georg Simmel, toplumsal yapıların, farklı içerikler sergileseler bile benzer formlara sahip olabileceklerini ve bu temelde toplumsal etkileşim hakkında “zamanla sınırlı olmayan yasalar” geliştirmenin mümkün olduğunu düşünerek sosyolojiye ________ ayrımını getirmiştir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangileri bir toplumda yukarı toplumsal hareketliliğin gerçekleşmesini mümkün kılar?

Doğru! Yanlış!

16. ________ bir kimsenin kendi istediğini bu talebe yönelik muhalefetin varlığına rağmen yaptırabilme gücünü ifade eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

17. Sivil toplum kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Bir kişinin yaşam süresi boyunca, yani kendi ilk işine başladığından son işine kadar yaptığı tüm kazanımları anlatan hareketliliğe ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

19. Max Weber’in toplum teorisinde, yerleşik kültürel örüntülere saygıyla meşrulaştırılan güç şeklinde tanımlanan egemenlik ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Sosyal bilimlerin yöntem olarak doğa bilimlerini kendine model alması gerektiğini savunan, somut olarak gözlemlenemeyen. araştırılamayan ve sınanamayan iddiaların temelden yoksun metafizik önermeler olduklarını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…